Gouda wil peilverlaging binnenstad

AlgemeenBodemWater 4 februari 2020

Om de wateroverlast voor woningen na een regenbui te verminderen, willen de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland het grondwaterpeil in een groot deel van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Daarmee moeten ondergelopen straten, kelders en woonkamers verleden tijd zijn.

Riolen
Het aanpassen van het peil gaat niet van de een op de andere dag; gemeente en hoogheemraadschap verwachten tussen de vijf en tien jaar nodig te hebben om het grondwater, geleidelijk, te verlagen. Het gaat niet enkel om een peilverlaging: ook de riolering en riooloverstorten moeten worden aangepakt. Door de verschillende peilstanden moeten de watersystemen in de verschillende delen van de binnenstad van elkaar worden losgekoppeld, en is er een extra gemaal nodig.

Nijpender
Gouda heeft al tientallen jaren last van wateroverlast na flinke regenbuien, maar de verheviging van regenbuien door klimaatverandering maakt het probleem steeds nijpender. De stad ligt op een veen/kleipakket, en de ondergrond blijft nog altijd zakken. Voorheen werd het grondwaterpeil periodiek verlaagd, maar daar werd 50 jaar geleden mee gestopt toen bleek dat de peilverlaging grote schade toebracht aan de houten paalfundering van sommige woningen. Die komen dan deels bloot te liggen, waarna paalrot kan optreden. Bovendien wordt het  inklinken van veengronden verergerd door het wegpompen van water. Maar inmiddels is de overlast van de hoge waterstand zo groot, dat maatregelen nodig zijn. Alternatieven, zoals het ophogen van de stad en het funderen van alle woningen in het lage gedeelte van de stad, zijn vaak onbetaalbaar.

Compensatie
In het deel van de stad waar het peil nu wordt verlaagd, liggen ongeveer dertig woningen met een houten paalfundering, zo schat de gemeente. Die komen in aanmerking voor een compensatieregeling om die fundering te laten vervangen. De rest van de binnenstad heeft betonnen paalfunderingen of, in de meeste gevallen, helemaal geen funderingspalen. Die woningen zakken mee met verdere bodemdaling.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Meer weten over water en wateroverlast? Bekijk onze cursussen in de categorie Klimaat & Water.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?