Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten

Omgevingswet 26 april 2021

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid. Om deze gevolgen beter in beeld te krijgen, is een document opgesteld met daarin een korte  opsomming van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten. Het betreft een toelichting op het omgevingsplan, het gewijzigde VTH stelsel en specifiek nieuw beleid.

Lees verder op Omgevingsweb

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?