Een gezonde en veilige leefomgeving vraagt om recente en gedegen kennis van de wet- en regelgeving. Met de cursussen en leergangen van Geoplan blijft u op de hoogte van deze laatste ontwikkelingen in het omgevingsrecht. De onderstaande cursussen zijn erg populair onder de lezers van Gemeente.nu.

Cursus volgen via livestream

In deze Coronatijd is het niet altijd mogelijk of wenselijk om een cursus fysiek bij te wonen. Veel van onze cursussen kun je daarom zowel fysiek als via de livestream volgen. Via de livestream heb je in real time een hoge kwaliteit video- en audioverbinding met de cursuszaal. Je kunt tijdens de livestream direct communiceren, vragen stellen en je mengen in de discussies met de docent en deelnemers. Het enige verschil: je zit niet in de cursuszaal, maar op een plek naar keuze.

Voorlopig is dit alleen mogelijk bij de cursussen die bij Regardz De Eenhoorn in Amersfoort plaats vinden.

Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op via geoplan@geoplan.nl of 020 8200 908.

Basiscursus Bodem | Laatste plaatsen beschikbaar!

De vierdaagse Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. U krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo).

Voor wie
De Basiscursus Bodem is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers bodem. Het is ook een goede opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers. Cursisten zijn (milieu)beleidsmedewerkers van overheden, milieutechnische adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieursbureaus en omgevingsdiensten.

Leergang Regie bij waardevolle gebiedsontwikkeling

Onze succesvolle en hoog gewaardeerde Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten. U leert ruimtelijke ontwikkelingen op te starten en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie. De leergang sluit aan op de Orbiters leergang “Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling”.

Voor wie
Deze leergang gebiedsontwikkeling is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Zoals projectleiders en (gebieds-) ontwikkelaars, medewerkers grondzaken, planeconomen, vastgoedeconomen en vastgoedjuristen en all round adviseurs.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?