Gelijk speelveld tussen overheden en ondernemers

GebiedsontwikkelingGrondbeleid 18 september 2017

De invoering van de Wet Markt en Overheid heeft een grote impact gehad. Met deze wet werden nieuwe regels geïntroduceerd voor overheden die concurreren met het bedrijfsleven. Doel was om tot gelijke verhoudingen te komen wanneer een overheid concurreert met ondernemers. Maar in de praktijk werd dit doel lang niet altijd gerealiseerd. Reden hiervoor was dat van de uitzonderingen in de wet veel gebruik werd gemaakt. Het kabinet wil deze mogelijkheden echter nu inperken.

“Concreet zal dit betekenen dat overheden echt aan de slag moeten met de Wet Markt en Overheid”, zegt Allard Knook, advocaat bij Pels Rijcken en docent van de Basiscursus Grondbeleid en cursus Staatssteun en Wet Markt en Overheid bij gebiedsontwikkeling bij Geoplan. Hij ziet in de praktijk dat overheden vaak stellen dat een bepaalde activiteit waarmee het op een markt actief is niet zou vallen onder de Markt en Overheid, omdat de betreffende overheid vindt dat het uitvoeren van deze activiteit in het algemeen belang is (de zogenoemde algemeen belanguitzondering). Het is juist deze uitzondering die het kabinet wil gaan inperken.

“Als jurist leer je dat een uitzondering op een hoofdregel altijd strikt moet worden geïnterpreteerd”, legt Knook uit . “Dat betekent concreet dat je niet eenvoudig van een uitzondering gebruik kunt maken. Als je dat toch doet, dat moet je goed motiveren waarom de uitzondering van toepassing is. Uit onderzoek blijkt dat de motivering van overheden in de praktijk doorgaans onvoldoende is.”

Vanwege de verkiezingen is de wijziging van de Wet Markt en Overheid even on hold gezet, maar gelet op de breed gedragen wens om tot aanpassing over te gaan zal deze naar verwachting niet lang op zich laten wachten.

Meer weten over de Wet Markt en Overheid voor uw organisatie? Met deze cursus krijgt u in 1 dag tijd een volledig overzicht van de belangrijkste consequenties van het staatssteunrecht en de Wet Markt en Overheid.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?