Gasboring geannuleerd om nieuwe stikstofemissieregels

Natuur 15 augustus 2019

Niet alleen de bouw van woonwijken, wegen en stallen wordt getroffen door de gewijzigde regels rond stikstofuitstoot. Voor het eerst is deze maand, op last van het ministerie van Landbouw, een voorgenomen gasboring geannuleerd. Dat gebeurde in het Friese Noordwolde, nadat Milieudefensie de stikstofemissie heeft aangekaart.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw bevestigt dat gasbedrijf Vermilion een formele waarschuwing heeft gekregen om niet verder te gaan met voorbereidende werkzaamheden in Noordwolde. Aanleiding was de te verwachten stikstofuitstoot bij de proefboring. Milieuorganisaties gaan ervan uit dat gasboringen vaker niet door mogen gaan. Omdat nu ook voor geringe en tijdelijke stikstofuitstoot een vergunning noodzakelijk is, kunnen volgens het ministerie deze situaties zich inderdaad „vaker voordoen”.

Dit voorjaar oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd was met Europese natuurregels. Ook voor de geringste stikstofuitstoot in Natura2000-gebieden moeten bedrijven die naar gas boren een vergunning hebben op grond van de Wet Natuurbescherming. Voor die wet is Landbouw verantwoordelijk.

Milieudefensie wees het ministerie er begin deze zomer op dat door de boring in Noordwolde de wet zou worden overtreden. Dat leidde tot een formele waarschuwing van het ministerie.

De aangepaste spelregels komen op het moment dat nieuwe, kleinere velden een grotere rol spelen in de gasvoorziening, nu de productie van grotere velden in Groningen wordt teruggeschroefd.

„We brengen nu met vrijwilligers locaties van andere boringen in kaart. Volgens ons zijn de stikstofregels een goed middel om verdere milieuschade tegen te houden”, zegt campagneleider Bram van Liere van Milieudefensie. „Eigenlijk is het van de gekke dat vrijwilligers dit moeten aankaarten. De overheid moet zelf voor handhaving zorgen.”

Geen klachten

Gasexploitant NAM zegt zelf geen klachten te hebben ontvangen rond stikstofemissies. Wel geeft het dochterbedrijf van Shell en Exxon aan dat de sanering van een verontreinigd gebied in Tubbergen (Overijssel) als gevolg van de stikstofregels vertraging oploopt.

De recente uitspraak van de Raad van State blokkeert overigens niet alle projecten die leiden tot extra stikstofemissies. Zo kreeg een wegverbreding bij Veldhoven groen licht omdat de gemeente geen goed alternatief had. Volgens Monique Plantinga van Tsjingas (Fries voor tegengas) speelt dat gebrek aan alternatieven geen rol bij nieuwe gasboringen. „Alternatief is er gewoon; duurzame energie of desnoods buitenlands gas. Wij brengen nu ook de locaties in beeld waar nieuwe vergunningen nodig zijn. Dat kan om nieuwe gaswinning gaan, maar ook als men bijvoorbeeld langer wil boren.” Onlangs heeft Tsjingas in Nij Beets de stikstofemissie toegevoegd in een hoger beroepsprocedure om een boring van Vermilion tegen te gaan.

Bron: NRC.nl (14 augustus 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?