FoodValley: succesvolle aanpak fijnstof

Luchtkwaliteit 29 augustus 2018

Samen met pluimveehouders naar een schonere lucht

In Regio FoodValley werken decentrale overheden samen met de pluimveesector om de luchtkwaliteit te verbeteren. De aanpak volgt 2 sporen. De uitstoot van fijnstof wordt tijdens de vergunningaanvraag zoveel mogelijk teruggedrongen. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van emissiereducerende technieken gestimuleerd en versneld.

Regio FoodValley is al jaren een hotspot met hoge concentraties fijnstof, zo blijkt bijvoorbeeld uit de Monitoringsrapportage 2017 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, een kaart van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en onderzoek van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Een belangrijke lokale bron is de in de regio sterk vertegenwoordigde pluimveesector. De kooi is als huisvestingssysteem sinds 2012 verboden, waardoor de pluimveehouders zijn overgestapt op het houden van loslopende legkippen. Door het gescharrel en de stofbaden van de kippen zijn de fijnstofemissies echter toegenomen. ‘Best frustrerend dat aanpassingen in het belang van dierenwelzijn negatieve gevolgen hebben voor de leefomgeving’, vindt Regina Jansen, beleidsmedewerker van de gemeente Ede. ‘Typisch het gevolg van de ‘single issue-benadering’ van veel wet- en regelgeving.’

Met name in het gebied tussen Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel is er sprake van verhoogde concentraties fijnstof. De 4 gemeenten besloten in 2016 samen met onder meer de provincie Gelderland, diverse brancheorganisaties, onderwijs en Wageningen University & Research dat het tijd was voor een nieuwe aanpak. Samen ondertekenden zij het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij dat gericht is op 2 sporen. Een aangepast vergunningenbeleid moet zoveel mogelijk kansen benutten om de uitstoot van fijnstof terug te dringen. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van emissiereducerende technieken gestimuleerd en versneld. Het manifest richt zich op alle emissies en alle agrarische sectoren. De focus ligt op dit moment echter op de uitstoot van fijnstof door de pluimveehouderijen.

Lees verder in InfoMil Perspectief 28

Bron: InfoMil Perspectief 28 (29 augustus 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?