Eén leerlijn, drie leergangen | Geoplan en Stichting Orbiters

Onze leerlijn Financiële regie bij waardevolle gebiedsontwikkeling is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met ruimtelijke verandering, stedelijke ontwikkeling en beheer van overheidsvastgoed. De leerlijn bestaat uit onderstaande drie leergangen.

Deze leergangen organiseren we in samenwerking met Stichting Orbiters, een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Met deze leergang krijgt u basiskennis en- vaardigheden om gebiedsontwikkelingen financieel te doorgronden en in de hand te houden. Bij de actuele sturing op ruimtelijke vraagstukken speelt de kennis van de markt rond geld en grond en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl een belangrijke rol.

Lees meer over de opleiding

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Deze leergang gaat over het beheren en sturen van projecten. U leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op waardecreatie. De leergang sluit aan op de leergang 'Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling'.

Lees meer over de opleiding

Regie op overheidsvastgoed

In deze leergang behandelen we niet alleen het beheer en onderhoud (kosten) van het vastgoed, maar ook de mogelijke opbrengsten. Daarnaast komt ook onroerend goed aan bod dat getransformeerd of herontwikkelt moet worden. Verder passeren de nodige nieuwe opgaven de revue, zoals duurzaamheid, mobiliteit en het rendabel maken van de openbare ruimte.

Lees meer over de opleiding

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?