‘Fear of missing out’ hindert raadsleden

Algemeen 24 juni 2019

 

Steeds groter wordende stapels informatie, als gevolg van digitalisering en een toenemend takenpakket, maken het werk van raadsleden en griffiers zwaarder. Daarnaast lukt het raadsleden niet om eigen prioriteiten te stellen en om goede banden te onderhouden met de samenleving.

Drie problemen

Het Rathenau-instituut deed onderzoek naar ‘Griffiers en digitalisering’ en signaleert drie problemen als gevolg van de toenemende informatiestroom: raadsleden hebben het gevoel ‘alles te moeten lezen omdat ze overal op kunnen worden aangesproken’; de werklast stijgt en zorgt ervoor dat raadsleden zich meestal laten sturen door de agenda van het college in plaats van zelf prioriteiten te stellen; en de toenemende focus op raadsdebatten en interne processen gaat ten koste van de verbinding met de samenleving.

Gulzige minnares

Ter illustratie citeert het Rathenau Instituut een geïnterviewde: ‘De raad en haar agenda is een soort gulzige minnares die jou op het stadhuis houdt. Je wordt gewoon meegevoerd in de dagelijkse stroom van stukken die op je afkomt. Je hebt het idee dat je daar wat van moet vinden. Je verliest je daarin, je vergeet gewoon waar je ook alweer voor gekozen was’.

Helderheid vooraf

De onderzoekers geven aan wat er moet gebeuren om de uitdagingen aan te kunnen. Informatie kan helderder gepresenteerd worden zodat raadsleden de informatie makkelijker tot zich kunnen nemen. En ‘veel raadsleden en griffiers vinden dat de raad te vaak pas laat bij de beleidsvorming betrokken raakt en daardoor vooral reactief opereert’, schrijven de onderzoekers. Ze willen ook vooraf input inleveren in plaats van alleen achteraf controleren.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?