Docente Erika Samuels Brusse – van der Linden aan het woord

Algemeen 23 januari 2020

Onze docenten zijn heel belangrijk voor ons, maar zeker ook voor jou. Daarom stellen we graag een aantal docenten aan je voor. Zo krijg je een goed beeld van hun achtergrond en wat zij je kunnen bieden. Hieronder de visie van Erika Samuels Brusse – van der Linden over haar vak en haar ervaringen als docente bij Geoplan.

Erika Samuels Brusse – van der Linden: “Studenten geven me energie en nieuwe inzichten”

Goed voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet

Het omgevingsrecht is van oudsher een breed onderwerp dat altijd in beweging is. Er zijn continu nieuwe ontwikkelingen. Zo treedt op 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking. De invoering van deze nieuwe wet verandert het werkveld ingrijpend. Op dat moment ontstaat een compleet nieuw kader. Mijn werkveld staat onder grote druk om klaar te zijn voor deze wet. Daar ligt momenteel ook het zwaartepunt van mijn werk als advocaat. Ik besteed op dit moment een groot deel van mijn tijd aan het voorbereiden van mijn klantrelaties op de komst van deze wet. Mijn kennis deel ik niet alleen met hen. Met cursussen over de Omgevingswet bij Geoplan probeer ik mijn expertise over te dragen op anderen.

Steeds op zoek naar interactie

Ik werk al jaren als docent bij Geoplan en doe dat met heel veel plezier. In mijn cursussen ga ik een stap verder dan puur het overdragen van kennis. Tijdens de bijeenkomsten zoek ik bewust de interactie met studenten. Daarom vind ik het prettig dat de groepen klein zijn en de studenten zeer actief. Zij zijn gemotiveerd en willen echt iets leren. Het voordeel aan echte interactie is dat ik geregeld zelf ook nieuwe inzichten krijg. Dit tweerichtingsverkeer geeft me veel energie.

De diversiteit van omgevingsrecht is enorm

In de loop der jaren heb ik diverse specialismen binnen het omgevingsrecht opgebouwd. Dat gaat bijna automatisch omdat het zo’n breed en interessant vakgebied is. In mijn werk koppel ik de theorie steeds aan de praktijk. Die vertaalslag is goed te maken omdat ik een diverse groep klanten ondersteun; van overheden tot private partijen zoals projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers. Ik adviseer ik deze partijen over procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen voor bouwen, milieu en transformatieprojecten. Andere adviesgebieden zijn bestemmingsplannen en maatwerkvoorschriften. Maar ook handhavingsprocedures, zoals lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete, behoren tot mijn specialisme. Tot slot adviseer ik over zaken op het vlak van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken en subsidiezaken. Deze waaier aan activiteiten onderstreept voor mij de diversiteit van mijn vakgebied. Ik raak er dan ook nooit over uitgepraat en deel mijn enthousiasme graag met studenten.

Inspiratie overdragen op studenten

Omgevingsrecht is inmiddels al tientallen jaren mijn specialisme. Ik heb de basis voor mijn kennis gelegd met de studies Nederlands Recht en Milieukunde. Aansluitend heb ik bij de Rechtbank en het Openbaar Ministerie gewerkt. Later ben ik overgestapt van de handhaving van het milieurecht naar een rol als advocaat. In die rol ben ik de afgelopen 20 jaar verder gegroeid. In het begin deed ik veel strafzaken, waaronder milieustrafrecht, maar daarna heb ik bewust gekozen voor de bestuursrechtelijke kant van het omgevingsrecht. De laatste jaren doe ik dat met veel plezier vanuit een samenwerkingsverband van advocaten gespecialiseerd op het terrein van het omgevingsrecht en vastgoedrecht. De inspiratie die ik krijg van de samenwerking met mijn vakgenoten draag ik graag over op mijn cliënten en studenten.

Erika Samuels is als docente betrokken bij de leergang Omgevingsrecht, de cursus Opzet en gevolgen Omgevingswet en de cursus Omgevingswet voor bouw en projectontwikkelaars.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?