Erik Jan van Kempen: ‘Met de Omgevingswet kijken we naar mogelijkheden. Wat willen we bereiken in het land?’

Omgevingswet 4 juni 2021

Afgelopen week besloten het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen om de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te verplaatsen naar 1 juli 2022. Dit geeft meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De wet moet namelijk goed van start gaan. Omgevingsweb sprak met Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van BZK, over de voortgang van de Omgevingswet. Hoe kijkt Van Kempen hier tegenaan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de soms hobbelige ontwikkeling van het DSO? Welke afspraken zijn er over de sterk oplopende invoeringskosten? Maar ook: wat gaat de nieuwe wetgeving ons uiteindelijk opleveren? Erik Jan van Kempen: “De aanpak en instrumenten van de Omgevingswet hebben we echt nodig om samen aan de grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving te werken, zoals woningbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie en de versterking van de natuur.”

Lees verder op Omgevingsweb

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?