‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’

Algemeen 24 oktober 2019

Op 16 oktober heeft Rijksadviseur Daan Zandbelt het advies ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ aangeboden aan de bestuurlijke programmaraad van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Hierin houden we pleidooi om de woningbouwopgave niet als doel op zich te zien, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken.

In onze ogen kan dat door met bereikbaarheid en verstedelijking de keuzevrijheid en nabijheid te vergroten. Bouw woningen nabij werkgelegenheid, investeer in de economische kracht van de steden rondom Amsterdam en versterk het stadsregionaal OV-systeem, in plaats van het daily urban system van de MRA verder te laten uitdijen.

Cover 'Enorm veel keus en ongelofelijk nabij'. Bron: College van Rijksadviseurs

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Het programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ heeft de opdracht een lange termijn ontwikkelpad voor mobiliteit, verstedelijking en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat voor de hoofdstedelijke regio op te stellen. Daarin moet plek gevonden worden voor een kwart miljoen woningen en vergelijkbaar aantal arbeidsplaatsen en bijbehorende bereikbaarheidsmaatregelen.

Hierover heeft het Rijk en haar partners het College van Rijksadviseurs om advies gevraagd. Aan de hand van de conceptresultaten van het Dashboard Verstedelijking 2.0 (dat momenteel door Studio Bereikbaar in opdracht van het Ministerie van BZK wordt doorontwikkeld) reflecteren we op positieve en negatieve effecten van de verschillende ontwikkelperspectieven. Daarnaast bevat het advies kwalitatieve aandachtspunten omtrent de ontwikkeling van (nieuwe) internationale woon- en werkmilieus en kansrijke bouwstenen om het mobiliteitsnetwerk hoogwaardiger en veerkrachtiger te maken.

‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ is opgesteld voor de MRA, maar is voor andere stedelijke regio’s in Nederland minstens even relevant.

Zie ook

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?