Energieverbruik overheidsgebouwen daalt

Duurzaamheid 7 juni 2018

Het energiegebruik van overheidsgebouwen is afgelopen jaar met 12 procent gedaald. Ook de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van het rijk ging met 9 procent omlaag. Hergebruik van meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding en ict-hardware zit in de lift. De gestelde doelen op het vlak van energiebesparing zijn daarmee gehaald. Dit staat in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Ollongren (BZK) net naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2017 zijn opnieuw stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. De energiebesparing komt onder andere door minder vierkante meters aan kantoren, door het optimaliseren van klimaatinstallaties en isolatie en het gebruik van hernieuwbare warmte (warmte-koude-opslaginstallaties met de bodem als bron en warmtepompen met de buitenlucht als bron).

Het rijk wil daarnaast bijdragen aan een economie waarin materialen en grondstoffen een langere levensduur hebben met een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Circulaire projecten zijn er rond meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding, ict-hardware, afval en grondstoffenmanagement, catering en gebouwen. Uit de rapportage blijkt dat verduurzaming en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan. Zo is door meubilair opnieuw te gebruiken via de Rijksmarktplaats in 2017 minimaal 323 ton CO2 en  7,5 miljoen euro aan kosten bespaard.

Bron: Publiek denken (16 mei 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?