Eerste Kamer stemt voor Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. Hiermee is, na een paar vertragingen van de besluitvorming, een belangrijke stap genomen om de nieuwe wet volgend jaar in te voeren.

Vertraging
De Eerste Kamer ging niet over een nacht ijs. Vorige week werd de stemming uitgesteld. De ophef die begin deze week ontstond door de publicatie van dagblad NRC over een kritisch rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zorgde voor een nieuwe vertraging in de besluitvorming. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) stuurde daarover dinsdag nog een brief naar de Eerste en Tweede Kamer.

Uitstel
Eerder op de dag vroeg een deel van de Kamerleden om opnieuw uitstel van de stemming met een week om de brief van de minister te lezen, maar uiteindelijk won een voorstel om de minister uitleg over de brief te laten geven, en daarna alsnog over de goedkeuringswet te stemmen.

Wegstoppen
Volgens Van Veldhoven was er geen sprake van het wegstoppen van een kritisch rapport door het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ging het over een intern rapport van de ILT. ‘Een bundeling van signalen die ook al eerder bij het ministerie terecht zijn gekomen en zijn gedeeld met de Tweede Kamer.’ Ze ontkende dat het ministerie enige druk had uitgeoefend op de ILT om het rapport onder de pet te houden. Maar de kritiek uit het ILT-rapport is volgens de minister niet genoeg om de Omgevingswet te herzien. ‘Er is geen enkel stelsel dat de garantie geeft dat er niks mis gaat.’

Uitslag
Uiteindelijk stemden GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, groep Otten en een deel van de PvdA-fractie tegen. Minister van Veldhoven zegt blij te zijn met de steun van de Kamer. ‘Wij hebben een scherp en constructief debat gevoerd over participatie, rechtsbescherming en een zorgvuldige invoering.’

Invoering
Of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat is nog niet zeker. Daarover zullen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen samen met rijk en parlement nog besluiten. Voorwaarde voor een positieve besluitvorming is of het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geimplementeerd. De komende periode informeert de minister de betrokken partijen maandelijks over de voortgang van deze implementatie.

Bron: Binnenlands Bestuur (11 februari 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?