Duizenden mensen willen verhuizen om slechte lucht

Luchtkwaliteit 12 januari 2021

Tienduizenden mensen zouden willen verhuizen om de slechte lucht in hun omgeving. Een aantal van hen doet dat, maar anderen hebben er de mogelijkheden niet voor en blijven dus noodgedwongen worstelen met de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Dat zegt het Longfonds, dat zich baseert op nieuwe cijfers van het Nivel. Het fonds doet een oproep aan gemeenten om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord, dat een jaar geleden is opgesteld.

Schone Lucht Akkoord
Daarin werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan betere lucht door concrete maatregelen te nemen en kennis uit te wisselen. Inmiddels hebben zich volgens het fonds elf provincies (Limburg is de uitzondering) en 56 gemeenten achter het akkoord geschaard.’ We missen dus nog maar één provincie, maar qua gemeenten schiet het weinig op. Helemaal als je bedenkt dat er 352 gemeenten zijn’, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds.

Nederland, Bussum 8 augustus 2019. Uitlaat van een auto.

Longziekte
Luchtvervuiling leidt bij twee derde van de mensen met een longziekte (1,2 miljoen personen) tot benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen of een lagere longfunctie. Eén op de acht longpatiënten denkt daarom aan verhuizen, aldus het Longfonds. Veel klachten ontstaan volgens de meldingen van longpatiënten door houtkachels (67 procent), wegverkeer (63 procent), barbecues (62 procent) en vuurkorven (60 procent). Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling, stelt het fonds. ‘Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is hierin triest koploper van Europa’, aldus het Longfonds.

Bron: ANP via Binnenlands Bestuur (7 januari 2021)Dui

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?