Droogtemaatregelen: Peilopzet IJsselmeer vanaf nu maximaal benut

Water 24 juli 2019

Rijkswaterstaat laat in overleg met de waterschappen het gemiddeld waterpeil in het IJsselmeergebied stijgen tot 10 centimeter onder NAP. Dit is de bovengrens uit het peilakkoord. Dankzij deze peilopzet wordt de voorraad zoetwater vergroot. Ook veel waterschappen hebben het peil opgezet, zelfs in laag Nederland. Dat staat in de nieuwste Droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag 23 juli publiceerde.

Begin dit jaar ondertekende Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het ‘Protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit’. Dit protocol is een handleiding voor het peilbeheer in het IJsselmeergebied op basis van het Peilbesluit van juni 2018. Om het flexibele peilbeheer goed te laten werken, is anticiperen op de weersvoorspellingen cruciaal. Volgens de nieuwste droogtemonitor worden de komende dagen heel hoge temperaturen zonder neerslag verwacht. In het weekend gaat het regenen en daarna een volgt een overgang naar een normaal weerbeeld voor deze tijd van het jaar.

Waterbuffer

Met het Peilbesluit uit 2018 is een extra waterbuffer van 400 miljoen kuub gecreëerd en heeft het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer een natuurlijker verloop gekregen. Een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan het einde van de zomer. Het IJsselmeer is een onmisbare waterbron voor bijna een derde van Nederland. Dankzij de maatregel blijft ook bij droogte voldoende zoetwater beschikbaar. Vorige zomer werd er zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar West-Nederland via de kleinschalige wateraanvoer (KWA) aangevoerd.

Natuur onder druk

De Droogtemonitor stelt verder dat er met name in het oosten en zuiden van Nederland nog steeds sprake van een groot neerslagtekort, met aanzienlijke gevolgen voor landbouw en natuur. De grondwaterstanden blijven hier op veel plaatsen te laag. Op de hoge zandgronden melden waterschappen dat de natuur in een aantal gebieden onder druk staat. Deze gebieden zijn afhankelijk van neerslag en kunnen niet uit de grote rivieren en kanalen van water worden voorzien.

Verbod onttrekking grondwater

De waterschappen in het oosten en zuiden hebben daarom de reeds geldende onttrekkingsverboden uitgebreid, onder meer met enkele onttrekkingsverboden uit grondwater. Landelijk gezien ligt het neerslagtekort op 159 mm. Dat is aanzienlijk minder dan in de recordjaren 2018 en 1976 (circa 250 mm). De komende twee weken wordt een stijging van het neerslagtekort naar circa 170 tot 200 mm verwacht. In het oosten en zuiden van Nederland ligt het tekort rond 224 mm, maar het neerslagtekort is kleiner dan in 2018.

Bron: Waterforum.net (23 juli 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?