Droogte veroorzaakt hausse aan funderingsproblemen

BodemWater 27 februari 2019

Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen binnengekomen uit nieuwe gebieden, zoals het rivierengebied. Het gaat om huizen die direct op de ondergrond zijn gefundeerd. Ook daar is een lage grondwaterstand de boosdoener. Klei klinkt in, de bodem daalt en een huis verzakt.

In het televisieprogramma De Monitor stelt directeur Dick de Jong van KCAF dat er in Nederland 800.000 huizen dreigen te verzakken. Deze huizen staan in zeker 83 gemeenten, maar slechts tien gemeenten zijn, volgens het KCAF, actief bezig met de aanpak. Het funderingsprobleem is fors toegenomen vanwege het extreem lage grondwater door de droge zomer vorig jaar.

Houten palen
Het was al bekend dat een lage grondwaterstand een groot risico vormt voor huizen die op houten palen zijn gebouwd. Als deze palen droogvallen, krijgen bacteriën en schimmels de kans op de palen aan te tasten. Daardoor kunnen huizen gaan verzakken. De nieuwe meldingen komen meestal van bewoners van huizen die op staal zijn gefundeerd, direct op de ondergrond. Door de lage grondwaterstand klinkt de klei in, daalt de bodem en verzakt het huis.

Infiltratiesysteem
In een periode van droogte houden de waterschappen de waterstanden zo hoog mogelijk. Toch zijn de waterschappen niet verantwoordelijk voor het droogvallen van funderingspalen. Huiseigenaren van huizen op houten palen moeten zelf maatregelen treffen. Zij kunnen bijvoorbeeld investeren in een infiltratiesysteem dat ervoor kan zorgen dat funderingspalen ook tijdens een periode van droogte onder water blijven.

Financiering
Investeren in het voorkomen van verzakkingen is voordeliger dan afwachten. In de tien gemeenten die zich actief bezighouden met de funderingsproblematiek worden mensen begeleid en eventueel geholpen met de financiering van het funderingsherstel. Maar uiteindelijk zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de fundering: de kosten voor herstel kunnen oplopen tot 100.000 euro.

Bron: Waterforum.net (27 februari 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?