Drie manieren voor het bevoegd gezag om kennis te nemen van milieubelastende activiteiten

Omgevingswet 14 mei 2021

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder meer de regels over milieubelastende activiteiten. Die regels werken rechtstreeks door naar burgers en bedrijven. Het doel van de algemene regels is het voorkomen dat burgers en bedrijven elke keer dat zij een activiteit willen ondernemen toestemming moeten vragen aan het bevoegd gezag. Wij bespreken drie manieren waarop het bevoegd gezag op de hoogte blijft van die milieubelastende activiteiten.

Lees verder op Omgevingsweb

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?