Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening: handreiking

Is het brancheringsbeleid uit uw bestemmingsplan in lijn met de Europese Dienstenrichtlijn? De nieuwe handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ helpt dit te toetsen en te motiveren.

De handreiking is een uitgave van de ministeries van BZK en EZK in samenwerking met de Retailagenda, het IPO, de VNG en tal van specialisten. De publicatie werd vandaag gepresenteerd in Den Haag, wethouder Annelies Usmany van de gemeenten Appingedam ontving het eerste exemplaar.

Handreiking dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening. Bron VNG.nl

Vestigingsbeperkingen in bestemmingsplannen

In Nederland zijn op veel plaatsen vestigingsbeperkingen opgenomen in bestemmingsplannen. Het betreft onder andere het uitsluiten van branches met een centrumfunctie (mode, speelgoed, huishoudelijke artikelen etc.) en supermarkten op bedrijventerreinen en woonboulevards.

Voorwaarden aan vestigingsbeperkingen

Vestigingsbeperkingen zijn nog steeds toegestaan, mits in lijn met de eisen van de Europese Dienstenrichtlijn. De richtlijn gaat uit van vrijheid van vestiging van dienstverrichters en verbindt voorwaarden aan het opnemen van vestigingsbeperkingen ten aanzien van dienstverleners (wat nu ook geldt voor detailhandel) in bestemmingsplannen.

Risico’s beperken

De handreiking biedt inzicht in de achtergrond en de doelstelling van de Dienstenrichtlijn, het Nederlandse detailhandelsvestigingsbeleid en de kaders waarin ruimtelijke voorschriften moeten worden getoetst aan de Europeesrechtelijke voorwaarden.

Aan de hand van jurisprudentie wordt voor overheden inzichtelijk gemaakt welke risico’s er in het licht van de Dienstenrichtlijn kleven aan het stellen van ruimtelijke beperkingen over economische activiteiten (diensten). De handreiking is een richtlijn om deze risico’s te beperken.

Meer informatie

Hieronder de handreiking zoals gepubliceerd op Retailland.nl.

Bron: VNG.nl (10 oktober 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?