Deltaplan 2018

Algemeen 20 september 2017

Gisteren is het Deltaplan 2018 gepresenteerd. Heeft u het al gelezen? Zo niet, dan kunt u op de website van de Deltacommissaris alles lezen.

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen 9 miljoen mensen. Belangrijk dus om Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. In het Deltaplan zijn een aantal belangrijke keuzes gemaakt, ook wel de deltabeslissingen genoemd. De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland hiervoor inzet, op korte en op lange termijn.

In de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie staat bijvoorbeeld dat alle overheden samen de ambitie vastleggen om Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Bent u in staat om deze ambitie waar te maken? Volg onze cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?