De warmtetransitie in de gebouwde omgeving: wat hebben we tot nu toe geleerd?

Duurzaamheid 24 maart 2021

In februari 2021 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een onderzoek gepubliceerd waarin de vraag is gesteld hoe de inrichting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bijdraagt aan ‘het lerend vermogen van de betrokken actoren in het kader van de energietransitie van de gebouwde omgeving’. PBL heeft daartoe tien proeftuinen en vier andere ‘voorlopers’ op wijkniveau onderzocht en heeft het Kennis- en Leerprogramma (KLP) verder uitgediept. In deze blog wordt eerst kort ingegaan op de ‘aardgasvrijopgave’ en het PAW, en vervolgens op de drie belangrijkste bevindingen van PBL.

Lees verder op Omgevingsweb

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?