Cursussen Omgevingswet

De Omgevingswet begint steeds meer vorm te krijgen en de betrokkenheid neemt toe.

De Omgevingswet komt in veel van onze huidige cursussen en leergangen al aan bod, maar we hebben ook een groeiend aantal cursussen die specifiek over de Omgevingswet gaan. Daarnaast zijn we veel nieuwe programma’s aan het ontwikkelen, dus houd onze website in de gaten!

Ons huidige aanbod waarin de Omgevingswet centraal staat:

Introductiecursus Omgevingswet
Opstellen omgevingsvisies
Van Wabo naar Omgevingswet
Toezicht onder Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet

Omdat de Omgevingswet enige vertraging oploopt kunnen wij ons voorstellen dat u ook wilt weten hoe het huidige recht in elkaar zit. Met de Leergang omgevingsrecht kunt u voorsorteren op de omgevingswet, met de kennis van het omgevingsrecht nu.