Werken met de Omgevingswet binnen VTH

Consequenties van de Omgevingswet voor het takenpakket van VTH

De invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. De Omgevingswet heeft grote consequenties voor het takenpakket van VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) en zal dit pakket enorm veranderen. Welke consequenties dat zijn, bepaalt het bevoegd gezag voor een groot deel zelf.

 • Focus op VTH bij gemeenten
 • Inleidend op de Omgevingswet
 • Mogelijkheden nieuwe stelsel
 • Hoog gewaardeerde docent

Inhoud

Het is essentieel om te weten wat er gaat veranderen en ­welke mogelijkheden het nieuwe stelsel biedt. Voor medewerkers is het van groot belang te weten wat hun rol wordt in het nieuwe stelsel: van toetser naar adviseur en van regelgericht werken naar doelgericht werken. In deze cursus gaan we hier op in.

De cursus is zodanig opgebouwd dat de weg naar de ­nieuwe procesuitvoering onder de Omgevingswet centraal staat. Daarbij worden de deelnemers die werkzaam zijn ­binnen het domein van VTH ook zelf uitgedaagd om te gaan nadenken over de ­invloed die zij hier op hebben, en welke ­veranderingen in rol, taak en competenties dit vraagt bij de implementatie van deze wet die de toekomstige kwaliteit van de fysieke leefomgeving gaat bepalen.

Voor wie

De doelgroep van de cursus is met name medewerkers vergunning­verlening, toezicht en handhaving bouw bij ­gemeenten. Ook geschikt voor beleidsmedewerkers en ­juristen. De focus van de cursus ligt op bouwprojecten en niet op milieuonderwerpen.

Docent

W.C.G. (Wico) Ankersmit is algemeen directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en WaboAdvies en dé autoriteit op het gebied van de Wabo.

“Een boeiende en informatieve cursus!”

Programma

 • Van Wabo naar Omgevingswet
 • De verschillen in procedures tussen Wabo en Omgevingswet
 • Van bestemmingplan naar Omgevingsplan
 • De Bruidsschat in het Omgevingsplan
 • Vergunningen, meldingsplicht en vergunningvrij onder de Omgevingswet
 • De Omgevingsplanactiviteit (Opa) van activiteiten met gevolgen
 • Handhaving onder de Omgevingswet
 • De AmvB’s met specifieke aandacht voor het Bbl
 • Bouw- en sloopveiligheid
 • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de consequenties voor de organisatie
 • Vergunning management onder de Omgevingswet
 • Van toetser naar adviseur, co-creator. Wat is hiervoor nodig?
 • Van regelgericht naar doelgericht vastleggen, werken, denken en uitvoeren

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?