Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Van Wabo naar Omgevingswet

Actualiteiten rond de Wabo richting de Omgevingswet
  • Laatste wijzigingen en jurisprudentie Wabo, Bor en Mor
  • Focus op bouwprojecten
  • Inleidend op de Omgevingswet
  • Hoog gewaardeerde docent

Beschrijving

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in 2010 in werking getreden en zal uiteindelijk in de Omgevingswet opgenomen worden. Dat betekent niet dat in de tussentijd de ontwikkelingen rond de Wabo stil staan. Verre van zelfs:  vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet worden in de Wabo al de nodige wijzigingen doorgevoerd in de sfeer van de Omgevingswet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de private kwaliteitsborging.

Tel daarbij op de niet aflatende stroom jurisprudentie rond de Wabo. Al met al reden genoeg om aangehaakt te blijven bij de actualiteiten rond de Wabo om straks bij de invoering van de Omgevingwet niet de draad kwijt te raken. Daarom organiseren we voor u deze cursusdag waarin de actualiteiten rond de Wabo vanuit de route naar de Omgevingswet worden behandeld.

Inhoud
Het programma neemt de cursist mee van de actualiteiten rond de Wabo richting de Omgevingswet die er aan komt. De cursusdag begint met het behandelen van alle actualiteiten rond de Wabo, Bor en Mor. Daarna worden de visie en de ontwikkelingen van de Wabo naar de Omgevingswet besproken. Ook komen de vier AMvB’s onder de Omgevingswet aan bod.  Aan het einde van de cursusdag worden lopende zaken zoals actualiteiten vergunningvrij bouwen en AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen besproken.

Doelgroep
De doelgroep van de cursus is met name vergunningverleners Wabo, beleidsmedewerkers en juristen bouw bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De focus van de cursus ligt voornamelijk op bouwprojecten en niet op milieuonderwerpen.