Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

In een dag op de hoogte van vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Steeds meer wordt duidelijk hoe het nieuwe vergunningvrije bouwen onder de Omgevingswet eruit komt te zien. Om een bouwwerk onder de Omgevingswet geheel vergunningvrij te kunnen realiseren moet het bouwwerk voldoen aan zowel de criteria van Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken als ook aan de criteria voor een Omgevingsplanactiviteitvrij bouwwerk.

 • ‘De knip’: splitsing bouwtechnische en ruimtelijk kwaliteit
 • Zoeken en toepassen van vergunningvrije activiteiten
 • Vetrekpunt: actuele jurisprudentie vergunningvrij bouwen

Inhoud

Om het nieuwe vergunningvrije bouwen te kunnen begrijpen is het in eerste instantie nodig om ‘de knip’ te begrijpen. De ene kant van de knip betreft een activiteit die ziet op de bouwtechnische kwaliteit, en de andere kant van de knip betreft de activiteit die ziet op de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn de vergunningvrije bouwmogelijkheden ook gesplitst in een deel dat landelijk uniform wordt geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving en een deel dat via de Bruidsschat in het Invoeringsbesluit aan het bevoegd gezag wordt overgedragen. Daarbij mag dat bevoegd gezag afzonderlijk gaan bepalen hoe en met welke ruimte zij dit vergunningvrije bouwen gaat invullen. In deze cursus worden deze basiselementen van de Omgevingswet en ‘de knip’ op praktische wijze op een rijtje gezet. Daarbij wordt uiteraard het accent gelegd op de wijzigingen.

Verder wordt het zoeken en toepassen van de verschillende vergunningvrije activiteiten in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat behandeld. De verschillende artikelen uit de huidige regeling (bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) worden namelijk met de Omgevingswet versnipperd over verschillende regelingen zoals het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat. Dat vergt zoeken en veel gewenning. Na afloop van deze cursus heb je alles weer op een rijtje.

Om de nieuwe regelgeving goed te doorgronden en toe te passen moet je dus de basis goed kennen. De praktijk leert dat het de huidige regeling vaak niet goed toegepast wordt. Jurisprudentie op dat gebied ontwikkeld zich nog steeds en bevestigd de complexiteit.  Voor een goed begrip wordt de stand van zaken van de jurisprudentie doorgenomen. Dit als vertrekpunt voor de toepassing aan de nieuwe regeling. Na afloop van deze cursus begrijpt u de basis weer beter en bent u weer helemaal op de hoogte met betrekking tot ‘Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet’.

Voor wie

De cursus is bestemd voor vergunningverleners, casemanagers, toezichthouders en handhavers, beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en juristen. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten/RUD’s, provincies, adviesbureaus, architecten en advocatuur.

Docent

H. (Henry) de Roo is adviseur/eigenaar bij RooBeek Advies.

Programma

 • Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet:
  • ‘De knip’
  • Wijzigingen tov huidige stelsel
  • Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken
  • Omgevingsplanactiviteitvrije bouwwerken
 • Besluit bouwwerken leefomgeving en bruidsschat
 • Jurisprudentie vergunningvrij bouwen
 • Zoeken en toepassen van de verschillende vergunningvrije activiteiten

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?