Vergunningverlening na de PAS

Hoe om te gaan met vergunningen na het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Overheden mogen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor vergunningen gebruiken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Hoe kan een gemeente of provincie nu omgaan met verleende vergunningen en nieuwe aanvragen? Vergunningverlening na de PAS leert u om te gaan met bovengenoemde vraagstukken.

 • De PAS: waar is het mis gegaan?
 • Analyse uitspraak RvS
 • Oplossingsrichtlijnen voor verleende vergunningen en nieuwe aanvragen

Inhoud

Het PAS bevat de basis om toestemming te geven voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten. Het systeem van de PAS geeft aan de ene kant ruimte voor aan nieuwe initiatieven die extra stikstofuitstoot veroorzaken, zoals veehouderijen of de aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het PAS ook maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op Natura2000-gebieden te verminderen. Het PAS loopt daarmee vooruit op te verwachten toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft dus ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten.

De juridische houdbaarheid van deze constructie werd betwijfeld, waartoe de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 vragen aan het Europese Hof van Justitie over het PAS heeft gesteld. De Afdeling twijfelde ook of het programma voldeed aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn. Die twijfels waren terecht; het Europese Hof oordeelde in november 2018 dat bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen vooraf vast moeten staan. Slechts dan kan de overheid een vergunning verlenen. Het PAS voldoet niet aan deze voorwaarde. Daarom mag het niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt.

Ondertussen zijn er de nodige vergunningen verleend en plannen gemaakt onder de PAS. Deze staan nu weer op losse schroeven. Hoe dient u als gemeente om te gaan met vergunningen die onder de PAS zijn verleend? En moeten voor projecten waar een melding voor is gedaan alsnog een vergunning afgegeven worden? Deze vragen beantwoorden we tijdens de cursus Vergunningverlening na de PAS. Ook gaan we in op toekomstige projecten. Welke oplossingsrichtingen kunnen een alternatief voor de PAS vormen?

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Ontwikkelingen rond de PAS

 • Terugblik: waarom de PAS?
 • Waar is het mis gegaan?
 • Uitspraak Raad van State
 • Analyse uitspraak: wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke praktijk

Oplossingsrichtingen voor verleende vergunningen

 • Gevolg uitspraak voor verleende vergunningen
 • Gevolgen voor gevallen waar alleen een melding is gedaan: is er een vergunning nodig?

Oplossingsrichtingen voor lopende procedures en nieuwe aanvragen

 • Intern salderen
 • Extern salderen
 • Andere ecologische onderbouwing
 • ADC toets

Docenten

 • mr E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp Advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?