Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30
€ 745 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Vergunningenmanagement voor bedrijven

Een efficiëntere projectplanning door een slimmer vergunningenplan
  • Wetgeving fysieke leefomgeving
  • Alle procedures en doorlooptijden binnen de Wabo
  • Welke partijen dient u in welke fase te betrekken
  • Opstellen ontvankelijke vergunningsaanvragen

Beschrijving

Voor veel ruimtelijke projecten moeten de nodige vergunningen worden verkregen en meldingen worden gedaan. Deze vergunningen worden verleend door verschillende partijen zoals gemeente, provincie of waterschap. Door slimmer de vergunningaanvragen te plannen en in te dienen kunt u tijd en kosten besparen bij uw projecten.

Omdat elk project zo zijn eigen uitgangspunten en project-specifieke kaders heeft staat elk project op zich. Door in een vroeg stadium deze uitgangspunten en kader te onderkennen kan een meer gerichte keuze worden gemaakt in de te volgen procedure(s). Elke procedure die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt, kent namelijk een eigen tijdpad en eigen voor- en nadelen. De kunst is om de procedure te kiezen die het beste aansluit bij de randvoorwaarden die u als initiatiefnemer stelt.

Onze cursus ‘Vergunningenmanagement’ biedt u niet alleen overzicht over de vergunningen en procedures, maar ook inzicht om vergunningenmanagement effectief toe te kunnen passen.

Inhoud

Tijdens het eerste cursusdeel worden de bouwstenen aangedragen voor het opstellen van een vergunningenplan. In het laatste deel van de cursus gebruiken de deelnemers deze bouwstenen om zelf een vergunningenplan op te zetten.

Doelgroep

De cursus Vergunningenmanagement is bedoeld voor medewerkers van bedrijfsleven (projectmedewerkers), adviseurs, architecten, projectontwikkelaars en anderen die in hun werkzaamheden te maken krijgen met het (adviseren over het) indienen van (meervoudige en complexe) vergunningsaanvragen.