Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 1.445 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Verdiepingscursus Actualiteiten wetgeving grondbeleid

Het actuele juridische grondbeleidsinstrumentarium
  • Kostenverhaal en de afdeling grondexploitatie Wro
  • PPS: staatssteun en aanbesteding
  • Gemeentelijke contractvorming
  • Grondverwerving en gronduitgifte
  • Fiscale aspecten

Beschrijving

De wet- en regelgeving van het grondbeleid is sterk in ontwikkeling. Er wordt volop gewerkt aan de modernisering van het instrumentarium. Getracht wordt de provincies en gemeenten meer mogelijkheden te geven voor zowel een actief grondbeleid als een sterker sturend faciliterend grondbeleid.

De gemeente kan zelf de grondproductie ter hand nemen met inkoop, bewerking en verkoop. Ook heeft de gemeente volop mogelijkheden voor het maken van privaatrechtelijke afspraken tussen overheden en marktpartijen over risicodragende samenwerking, ontwikkelingsvoorwaarden en kostenverdelingen. Als partijen er onderling toch niet uitkomen, kan de gemeente langs private weg kosten verhalen via een anterieure grondexploitatieovereenkomst. Als dat niet lukt dan is er de mogelijkheid kosten te verhalen via een exploitatieplan.

Inhoud
Deze cursus behandelt de belangrijkste actualiteit in het grondbeleid, zoals grondverwerving, kostenverhaal, publiek-private samenwerkingsmodellen en de toepassing van regels rond aanbesteden en staatssteun, contractvorming en fiscale aspecten. Ten aanzien van ieder onderwerp komt de meest recente jurisprudentie aan bod en worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving behandeld.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers van:

  • Overheden (afdelingen grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw)
  • Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en vastgoedbeheerders
  • Makelaarskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus

Basiskennis van ‘grondbeleid’ is vereist. Indien dat niet het geval is raden we u aan eerst de Basiscursus Grondbeleid te volgen.