Verdiepingscursus Natuurwetgeving en ecologie

Ecologische onderbouwing van studies naar effecten op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden

De Wet natuurbescherming en straks de Aanvullingswet natuur hebben implicaties voor bouwprojecten, de inrichting en beheer van gebieden, het opstellen van bestemmingsplannen en diverse andere activiteiten. In deze wetten wordt gesteld dat er rekening moet worden gehouden met effecten op soorten en gebieden.

 • Ecologie en wetgeving in samenhang
 • Stikstof en gebiedsbescherming
 • Uitbesteden van ecologisch onderzoek
 • Passende beoordeling en ADC-toets

Inhoud

Het ‘rekening houden met’ leidt tot ‘ecologisch onderzoek doen naar’. Dit ecologisch onderzoek is geen vrijblijvende exercitie maar gebonden aan wettelijke vereisten. Het is voor de opdrachtgever van dergelijk onderzoek belangrijk duidelijke criteria te hebben voor een goede opdrachtformulering en tussentijdse bijsturing. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in beeld gebracht welke juridische en ecologische valkuilen bestaan voor ecologisch onderzoek en hoe die kunnen worden vermeden.

Deelnemers kunnen ook eigen praktijkvoorbeelden ter bespreking aanbieden. In de cursus is aandacht voor actuele jurisprudentie en specifieke regelingen uit de Wet natuurbescherming, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond stikstof. Ook is aandacht voor complicaties bij gedragscodes en behandelen we gebiedsbescherming en bestemmingsplan. Op de tweede dag gaan we in op ecologisch onderzoek onder de Wet natuurbescherming: waar op te letten bij uitbesteden en hoe een onderzoek te beoordelen.

Voor wie

Deze verdiepingscursus is geschikt voor Projectleiders, projectmedewerkers, adviseurs en beleidsmedewerkers bij overheden, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en bedrijven.

Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in een werkomgeving waarin je te maken hebt met natuurwetgeving of je hebt bij Geoplan de Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gevolgd.

Cursusdagen

Voorjaar 2021

 • donderdag 20 mei 2021
 • donderdag 27 mei 2021

"Een goede cursus waarin gestructureerd op een heldere wijze uitleg wordt gegeven over het onderwerp.”

Programma

Dag 1

 • Voortoets
 • Passende beoordeling
 • ADC-toets
 • Stikstof en gebiedsbescherming
 • Gebiedsbescherming en bestemmingsplannen

Dag 2

 • Onderzoek Wet natuurbescherming: soorten- en gebiedsbescherming
 • Best practices
 • Uitbesteden van ecologisch onderzoek in de praktijk
 • Wet natuurbescherming
 • Hulpmiddelen op internet: websites en handige links

 

Docenten

 • mr. ir. B.W. (Berend) Hoekstra is senior adviseur luchtverontreiniging bij Tauw.
 • ing. B.J.H. (Beno) Koolstra MSc is eigenaar van het ecologisch adviesbureau Koolstra Advies.
 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp Advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?