Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Verdiepingscursus Natuurwetgeving en ecologie

Ecologische onderbouwing van studies naar effecten op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden

De Wet Natuurbescherming en de Wabo hebben implicaties voor bouwprojecten, de inrichting en beheer van gebieden, het opstellen van bestemmingsplannen en diverse andere activiteiten. In deze wetten wordt gesteld dat er rekening moet worden gehouden met effecten op soorten en gebieden. Het ‘rekening houden met’ leidt tot ‘ecologisch onderzoek doen naar’. Dit ecologisch onderzoek is geen vrijblijvende exercitie maar gebonden aan wettelijke vereisten. Het is voor de opdrachtgever van dergelijk onderzoek belangrijk duidelijke criteria te hebben voor een goede opdrachtformulering en tussentijdse bijsturing.

 • Ecologie en wetgeving in samenhang
 • Wettelijk kader: Wet natuurbescherming
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Inhoud

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in beeld gebracht welke juridische en ecologische valkuilen er bestaan voor ecologisch onderzoek en hoe u die kunt vermijden. Deelnemers kunnen ook eigen praktijkvoorbeelden aanbrengen en bespreken. De cursus heeft de volgende aandachtspunten:

 • Wettelijk kader (Wet Natuurbescherming)
 • Gedragscodes: complicaties
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Gebiedsbescherming en bestemmingsplan
 • Ecologisch onderzoek onder de Wet natuurbescherming
 • Uitbesteden en beoordelen van ecologisch onderzoek
 • Best practices

Voor wie

Deze verdiepingscursus is geschikt voor Projectleiders, projectmedewerkers, adviseurs en beleidsmedewerkers bij overheden, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en bedrijven.

U hebt minimaal vijf jaar werkervaring in een werkomgeving waarin u te maken hebt met natuurwetgeving of u heeft bij Geoplan de Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gevolgd.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • dinsdag 12 mei
 • dinsdag 19 mei

Programma

Dag 1

 • Wettelijk kader en vereisten voor ecologisch onderzoek
 • Soorten- en gebiedsbescherming
 • Gebiedsbescherming en bestemmingsplannen

Dag 2

 • Onderzoek Wet natuurbescherming: soorten- en gebiedsbescherming
 • Best practices
 • Uitbesteden van ecologisch onderzoek in de praktijk
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Wet natuurbescherming
 • Hulpmiddelen op internet: websites en handige links

 

Docenten

 • mr. ir. B.W. (Berend) Hoekstra is senior adviseur luchtverontreiniging bij Tauw.
 • ing. B.J.H. (Beno) Koolstra MSc is eigenaar van het ecologisch adviesbureau Koolstra Advies.
 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij ZYPP Advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?