Van Wabo naar Omgevingswet

Actualiteiten rond de Wabo richting de Omgevingswet

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in 2010 in werking getreden en zal uiteindelijk in de Omgevingswet opgenomen worden. Dat betekent niet dat in de tussentijd de ontwikkelingen rond de Wabo stil staan. Verre van zelfs: vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet worden in de Wabo al de nodige wijzigingen doorgevoerd in de sfeer van de Omgevingswet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de private kwaliteitsborging.

 • Laatste wijzigingen en jurisprudentie Wabo, Bor en Mor
 • Inleidend op de Omgevingswet
 • Focus op bouwprojecten

Inhoud

Het is belangrijk om aangehaakt te blijven bij de actualiteiten rond de Wabo om straks bij de invoering van de Omgevingswet niet de draad kwijt te raken. Om die reden organiseren wij deze cursusdag waarin de actualiteiten rond de Wabo vanuit de route naar de Omgevingswet worden behandeld.

Het programma neemt de cursist mee van de actualiteiten rond de Wabo richting de Omgevingswet die er aan komt. De cursusdag begint met het behandelen van alle actualiteiten rond de Wabo, Bor en Mor. Daarna worden de visie en de ontwikkelingen van de Wabo naar de Omgevingswet besproken. Ook komen de vier AMvB’s onder de Omgevingswet aan bod. Aan het einde van de cursusdag worden lopende zaken zoals actualiteiten vergunningvrij bouwen en AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen besproken.

De AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen treedt op 1 januari 2018 in werking en bevat uniforme, duidelijke regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De vernieuwde regels gaan gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen.

Voor wie

De doelgroep van de cursus is met name vergunningverleners Wabo, beleidsmedewerkers en juristen bouw bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De focus van de cursus ligt voornamelijk op bouwprojecten en niet op milieuonderwerpen.

Docent

 • W.C.G. (Wico) Ankersmit is algemeen directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en WaboAdvies en dé autoriteit op het gebied van de Wabo.

Programma

Actualiteiten Wabo

 • Laatste wijzigingen en stand van zaken Wabo
 • Laatste wijzigingen Bor en Mor
 • Relatie Wabo met andere wetgeving
 • De procedures in de Wabo
 • De Wet kwaliteitsborging in de bouw (private kwaliteitsborging)

Van Wabo naar Omgevingswet

 • Doel Omgevingswet in relatie tot fysieke leefomgeving
 • Van ‘Nee tenzij’ naar ‘Ja mits’
 • De instrumenten in de Omgevingswet
 • Gevolgen andere wetgeving (integreren en aanhaken)
 • Veranderingen vergunningverlening van Wabo naar Omgevingswet
 • De Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
 • Het Omgevingsplan als integraal toetsingskader
 • Overige toetsingskaders
 • Noodzakelijke digitalisering bij Omgevingswet
 • De Laan van de leefomgeving
 • Wijzigingen Handhaving

De vier AMvB’s onder de Omgevingswet

 • Het Omgevingsbesluit
 • Het besluit kwaliteit leefomgeving
 • Het besluit activiteiten leefomgeving (milieu)
 • Het besluit bouwwerken leefomgeving (Bouwbesluit)

Actualiteiten Vergunningvrij Bouwen en AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?