Van APV naar omgevingsplan

Gevolgen van de Omgevingswet voor gemeentelijke verordeningen

Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen wat betreft inhoud en de toepassing van gemeentelijke verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • De huidige relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan
 • De inhoud van het omgevingsplan
 • Vooruitblik Omgevingswet

Inhoud

Nu al is vaak onduidelijk welke zaken in een gemeentelijke verordening kunnen worden geregeld en wat voor gevolgen dit heeft voor de inhoud van het bestemmingsplan. Bovendien is het de bedoeling dat gemeentelijke verordeningen voor een belangrijk gedeelte opgaan in het omgevingsplan. Onder het huidige recht blijkt de relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan al problematisch.

De Raad van State vernietigt veel bestemmingsplannen, juist omdat de gemeenteraad ervan uitgaat dat bepaalde onderwerpen niet in het bestemmingsplan hoeven te worden geregeld, omdat hetzelfde onderwerp al in een gemeentelijke verordening is geregeld, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of een verordening op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer dan wel een verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij.

Zaak dus voor iedereen die betrokken is bij het maken en beoordelen van bestemmingsplannen om inzicht te krijgen in deze materie, zodat bij het opstellen van bestemmingsplannen al rekening kan worden gehouden met de inhoud van gemeentelijke verordeningen zoals de APV. De inhoud van het bestemmingsplan wordt daardoor juridisch in beroepsprocedures beter houdbaar. Wellicht kan bij het opstellen van de regels van nieuwe bestemmingsplannen al worden vooruitgelopen op de nieuwe Omgevingswet.

In de cursus wordt de verhouding tussen het bestemmingsplan en lokale verordeningen behandeld. Ook geeft de cursus inzicht aan bestemmingsplanmakers (juristen en planologen) met welke verordeningen rekening moet worden gehouden bij het maken van bestemmingsplannen en op welke wijze.

Voor wie

De cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen of interpreteren van bestemmingsplannen. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis van bestemmingsplannen verwacht.

Docent

 • Mr C.W.M. (Kees) van Alphen is eigenaar van Van Alphen Advies te Geffen.

Programma

De inhoud van het bestemmingsplan:

 • artikel 3.1 Wro
 • bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • inhoud van de planregels
 • strijdige gebruik
 • voorbeelden van planregels in relatie tot gemeentelijke verordeningen

De inhoud van relevante gemeentelijke verordeningen:

 • strijdigheid
 • evenementen
 • horeca (paracommercie),
 • huisvestingsverordening,
 • bouwverordening,
 • erfgoedverordening,
 • de verordening op grond van de Telecommunicatiewet

Omgevingswet en het omgevingsplan:

 • hoofdkarakteristiek
 • omgevingsplan
 • integratie lokale verordeningen.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?