Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Van APV naar omgevingsplan

Gevolgen van de Omgevingswet voor de inhoud van gemeentelijke verordeningen (APV)

Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen wat betreft inhoud en de toepassing van gemeentelijke verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Nu al is vaak onduidelijk welke zaken in een gemeentelijke verordening kunnen worden geregeld en wat voor gevolgen dit heeft voor de inhoud van het bestemmingsplan. Bovendien is het de bedoeling dat gemeentelijke verordeningen voor een belangrijk gedeelte opgaan in het omgevingsplan.

 • De huidige relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan
 • Vooruitblik naar de Omgevingswet
 • De inhoud van relevante gemeentelijke verordeningen

Inhoud

Onder het huidige recht blijkt de relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan al problematisch. De Raad van State vernietigt veel bestemmingsplannen, juist omdat de gemeenteraad ervan uitgaat dat bepaalde onderwerpen niet in het bestemmingsplan hoeven te worden geregeld, omdat hetzelfde onderwerp al in een gemeentelijke verordening is geregeld, zoals de Algemene plaatselijke verordening (APV) of een verordening op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer dan wel een verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij. geregeld in het bestemmingsplan.

Zaak dus voor eenieder die betrokken is bij het maken en beoordelen van bestemmingsplannen om inzicht te krijgen in deze materie, zodat bij het opstellen van bestemmingsplannen al rekening kan worden gehouden met de inhoud van gemeentelijke verordeningen zoals de APV. De inhoud van het bestemmingsplan wordt daardoor juridisch in beroepsprocedures beter houdbaar. Wellicht kan bij het opstellen van de regels van nieuwe bestemmingsplannen al worden vooruitgelopen op de nieuwe Omgevingswet.

In de cursus wordt de verhouding tussen het bestemmingsplan en lokale verordeningen behandeld. Ook biedt de cursus inzicht aan bestemmingsplanmakers (juristen en planologen) met welke verordeningen bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden en op welke wijze dat dient te gebeuren.

Voor wie

De cursus bestemd voor een ieder die betrokken is bij het opstellen of interpreteren van bestemmingsplannen. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis van bestemmingsplannen verwacht.

Docent

 • Mr C.W.M. (Kees) van Alphen is eigenaar van Van Alphen Advies te Geffen.

Programma

Blok 1: De inhoud van het bestemmingsplan

 • de betekenis van artikel 3.1 Wro
 • de inhoud van de planregels
 • de omschrijving van het met het bestemmingsplanregels strijdige gebruik
 • voorbeelden van planregels in relatie tot gemeentelijke verordeningen

Blok 2: De inhoud van relevante gemeentelijke verordeningen

 • betekenis van de toetsingsgrond “strijd met het bestemmingsplan” bij diverse vergunningenstelsels in de APV
 • de regeling van evenementen in het bestemmingsplan
 • aspecten van horeca en het bestemmingsplan (paracommercie)
 • de huisvestingsverordening
 • de bouwverordening
 • de erfgoedverordening
 • de verordening op grond van de Telecommunicatiewet

Blok 3: Omgevingswet en het omgevingsplan

 • Hoofdkarakteristiek van de Omgevingswet en de vier uitvoeringsbesluiten
 • De inhoud van het omgevingsplan
 • Integratie van lokale verordeningen in het omgevingsplan
 • Wijze van werken bij de integratie
 • Kun je nu al verordeningen integreren in het bestemmingsplan?

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?