Van APV naar omgevingsplan

Opname van APV en andere verordeningen in het bestemmingsplan en omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen wat betreft inhoud en de toepassing van gemeentelijke verordeningen, zoals de Algemene plaatselijke verordening (APV). Nu al is vaak onduidelijk welke zaken in een gemeentelijke verordening kunnen worden geregeld en wat voor gevolgen dit heeft voor de inhoud van het bestemmingsplan. Bovendien is het de bedoeling dat gemeentelijke verordeningen voor een belangrijk gedeelte opgaan in het omgevingsplan.

 • De huidige relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan
 • Gemeentelijke verordeningen en bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte
 • De betekenis en de systematiek van het omgevingsplan aan de hand van de “staalkaarten”
 • De inhoud van gemeentelijke verordeningen in relatie tot het omgevingsplan

Inhoud

Onder het huidige recht blijkt de relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan vaak al problematisch. De Raad van State vernietigt regelmatig bestemmingsplannen, juist omdat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ervan uitgaat dat bepaalde onderwerpen niet in het bestemmingsplan hoeven te worden geregeld, omdat hetzelfde onderwerp al in een gemeentelijke verordening is geregeld, zoals de Algemene plaatselijke verordening (APV) of een verordening op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Zaak dus voor eenieder die betrokken is bij het maken en beoordelen van bestemmingsplannen en omgevingsplannen om inzicht te krijgen in deze materie. Dan kan bij het opstellen van bestemmingsplannen, bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en omgevingsplannen al rekening worden gehouden met de inhoud van gemeentelijke verordeningen zoals de APV. De inhoud van het bestemmingsplan wordt daardoor juridisch in beroepsprocedures beter houdbaar.

In de cursus wordt de verhouding tussen het bestemmingsplan, omgevingsplan en lokale verordeningen behandeld. Aan de hand van voorbeelden van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte wordt tijdens de cursus besproken op welke wijze gemeenten de inhoud van hun verordeningen integreren in het omgevingsplan. De cursus verschaft inzicht aan bestemmingsplanmakers (juristen en planologen) met welke verordeningen bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden en op welke wijze dat dient te gebeuren.

Voor wie

De cursus bestemd voor een ieder die betrokken is bij het opstellen of interpreteren van bestemmingsplannen, bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en omgevingsplannen. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis over de inhoud van bestemmingsplannen verwacht.

Docent

 • Mr C.W.M. (Kees) van Alphen is eigenaar van Van Alphen Advies te Geffen.

Programma

Blok 1: De inhoud van het bestemmingsplan en bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

 • de betekenis van artikel 3.1 Wro
 • de inhoud van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op grond van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 • de inhoud van de planregels (beoordelingsregels en gebruiksregels)
 • de omschrijving van het met het bestemmingsplanregels strijdige gebruik
 • voorbeelden van planregels in relatie tot gemeentelijke verordeningen

Blok 2: De inhoud van relevante gemeentelijke verordeningen

 • betekenis van de toetsingsgrond “strijd met het bestemmingsplan” bij diverse vergunningenstelsels in de APV
 • de regeling van evenementen in het bestemmingsplan
 • aspecten van horeca en het bestemmingsplan (paracommercie)
 • de huisvestingsverordening
 • de bouwverordening
 • de erfgoedverordening
 • de verordening op grond van de Telecommunicatiewet

Blok 3: Integratie van verordeningen in het omgevingsplan

 • De inhoud van het omgevingsplan en de vier uitvoeringsbesluiten
 • Integratie van lokale verordeningen in het omgevingsplan
 • Wijze van werken bij de integratie
 • Kun je nu al verordeningen integreren in het bestemmingsplan?

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?