Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
€ 745 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Toezicht onder Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet

Toekomst VTH: private kwaliteitsborging (Wkb) en de Omgevingswet
  • In één dag alle wijzigingen
  • VTH in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet
  • Hoog gewaardeerde docent

Beschrijving

Het huidige systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen gaat drastisch op de schop. De complexiteit in de bouw is toegenomen en de verdeling van de verantwoordelijkheden is niet altijd duidelijk. In het nieuwe stelsel krijgt de consument in het wetsvoorstel één aanspreekpunt. Ook is de doelstelling de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper te laten verlopen.

De minister wil het nieuwe stelsel stapsgewijs invoeren. De toepassing van de nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van eenvoudige nieuwbouw en verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwerken. Daarnaast gaan met de omgevingswet de regelgeving in de fysieke leefomgeving enorm wijzigen.

Inhoud
In de cursus wordt in twee dagdelen behandeld wat er gaat veranderen met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) en de Omgevingswet. In het ochtenddeel behandelen we de Wkb, waarna we in het middagdeel verder kijken naar de veranderingen onder de Omgevingswet, Besluit Bouwwerken leefomgeving en vergunningmanagement. De cursus wordt continue aangepast aan de laatste stand van zaken.

Doelgroep
De doelgroep zijn medewerkers BWT bij gemeenten en omgevingsdiensten die reeds kennis hebben van het huidige stelsel van BWT.