Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Staatssteun en Wet Markt en Overheid bij gebiedsontwikkeling

Reikwijdte en risico’s van staatssteun en de Wet Markt en Overheid
  • Hoe staatssteunproof te handelen
  • Stappenplan Wet Markt en Overheid
  • Theorie, reikwijdte en risico’s
  • Praktijkgerichte insteek
  • Ruimte voor uw eigen casuïstiek

Beschrijving

Bij gebiedsontwikkeling wordt de aandacht voor het onderwerp “staatssteun” steeds groter. Helaas heeft deze aandacht vaak een verlammende werking en leidt het tot aanzienlijke vertraging, zowel juridisch als politiek. Onnodig, nu uit recente staatssteunregelgeving blijkt dat de mogelijkheden om “staatssteunproof” te handelen alleen maar zijn toegenomen. De aandacht voor het staatssteunrecht is tegelijkertijd allesbehalve overbodig, want de risico’s van het handelen in strijd hiermee blijken materieler dan ooit.

Sinds kort moet daarbij ook worden gekeken naar de Wet Markt en Overheid.  Deze wet is van toepassing op alle activiteiten waarmee overheden op een markt actief zijn, of het nu gaat om de verhuur van vastgoed,  de activiteiten van gemeentelijke vastgoedbedrijven, of de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarages, fietsenstallingen, zwembaden, gymzalen, etc.

Tijdens deze cursus hoort u in 1 dag welke mogelijkheden het staatssteunrecht en de wet markt en overheid in de praktijk bieden. Tijdens de cursus ontvangt u een concreet stappenplan, dat aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt besproken.

Inhoud
In de cursus wordt de theorie, reikwijdte en risico’s van staatssteunrecht en de Wet Markt en Overheid behandeld aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden. Deze cursus is zo opgebouwd dat het wettelijk kader ‘probleemgericht’ wordt behandeld aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk. Gedurende een dag wordt u geheel bijgepraat over de actualiteiten van staatssteunrecht en de Wet Markt en Overheid

Doelgroep
De cursus is met name bestemd voor juristen, (ervaren) afdelingshoofden, projectleiders en andere (beleids)medewerkers bij zowel overheden als subsidieontvangers.  Ook zeer geschikt voor advocaten en adviseurs die gemeenten bijstaan op dit gebied.