Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Duurzaamheid in ruimtelijk planproces

Inbrengen & vasthouden van duurzaamheidsambities
  • Word gesprekpartner op niveau
  • De speelruimte in het krachtenveld
  • Klimaat- en energiebeleid
  • Analyse, actoren en ambitie verbinden

Beschrijving

Aanleiding
Waar ruimtelijke ordening is, is duurzaamheid en omgekeerd. Duurzaamheid en ruimtelijke ordening hebben veel raakvlakken. In deze cursus leert u door een afwisseling van presentaties en praktijkworkshops, hoe u duurzame ontwikkeling een plek kunt geven in het ruimtelijk planproces. Deze cursus is onmisbaar voor de professional die duurzaamheidsambities willen realiseren in ruimtelijke projecten. U heeft de parate kennis om een goede gesprekspartner te zijn in beide vakgebieden.

Inhoud
De cursus Duurzaamheid in ruimtelijke planprocessen kenmerkt zich door een afwisseling tussen theorie en praktijk. Het accent in de cursus ligt primair op de inbreng van duurzaamheid in het ruimtelijk planproces. Actuele duurzaamheidsthema’s als klimaat en energie komen aan de orde. Cursisten gaan zelf in een praktijkcasus met de materie aan de slag. Cursisten maken kennis met de kernwaarden voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, principes voor duurzame gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van een duurzaam rendement. Ze leren instrumenten als lagenbenadering, matrix ruimtelijke kwaliteit en de beslisboom slimme financiering toe te passen. Tijdens de presentaties is er aandacht voor zowel theorie als inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Doelgroep
De cursus is uitermate geschikt voor beleidsambtenaren, adviseurs en medewerkers die werkzaam zijn op het raakvlak ruimtelijke ordening en duurzaamheid bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de cursus een aanrader voor medewerkers groen, energie, natuur en ecologie. Dat geldt ook voor medewerkers die in latere fasen van het planvormingsprocessen een belangrijke rol hebben (projectmanagement, uitvoering en beheer) én de ambitie hebben om eerder in het proces een rol te spelen. Tot slot is de cursus ook van belang voor medewerkers van brancheorganisaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus. Enige kennis van duurzaamheid is een pre.