Opslag partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen

Verantwoordelijkheden en regels overzichtelijk op een rij. Extra aandacht voor PFAS.

Veel organisaties, zowel bedrijven als overheden, houden zich bedrijfsmatig of op projectbasis bezig met het opslaan, samenvoegen en/of splitsen van partijen grond en bagger. Vrijgekomen grond of bagger kan niet altijd rechtstreeks op de toepassingslocatie worden toegepast. Het materiaal wordt dan tijdelijk opgeslagen. De opslag van grond en bagger is aan regels gebonden. Bij de opslag wordt duidelijk onderscheid gemaakt in opslag binnen een inrichting en opslag buiten een inrichting.

 • Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
 • Extra aandacht voor PFAS
 • Extra aandacht voor invasieve soorten
 • Regels voor opslag van grond, baggerspecie en bouwstoffen
 • Ontwateren en rijpen van baggerspecie

Inhoud

Als de opslag plaatsvindt binnen een inrichting is het omgevingsrecht van toepassing. De kwaliteit van het opgeslagen materiaal bepaalt of en welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen moeten worden. Voor opslag van grond en bagger buiten een inrichting is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Als de kwaliteit van de opgeslagen partij gelijk of beter is aan de kwaliteit van de “ontvangende bodem” en voorafgaat aan een nuttige toepassing conform de handelingen genoemd in artikel 35 van het Bbk, mag deze tijdelijk worden opgeslagen. Maar hoe werkt het stelsel precies? En waar op te letten?

Na deze cursus ben je inhoudelijk goed op de hoogte van de meest relevante en recente regels. Bij elk cursusblok kun je je eigen ervaring(en) inbrengen, worden de keuzes uitgelegd en wordt verwezen naar praktijkvoorbeelden.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor handhavers Bbk (waaronder Kwalibo) en werknemers van grondbanken, grondmanagers en depotbeheerders, ook van gemeenten en waterschappen. Ook geschikt voor uitvoerende overheden, projectleiders en medewerkers van aannemers in de GWW en projectleiders en adviseurs van adviesbureaus

Docent

 • ing. J. (Jochem) Bloemendaal is senior adviseur bodem bij De Vries & van de Wiel in Amsterdam.
 • M. (Michiel) Gadella is senior specialist opslag, toepassen en splitsen van grond en bagger bij RWS Leefomgeving.
 • ing. R.A. (Rob) van der Heijden is senior medewerker bij Rijkswaterstaat Oost Nederland.

“Kwalitatief goede cursus die een breed beeld geeft van de regelgeving over het toepassen en opslaan van bouwstoffen en grond.”

Programma

 • Het wettelijke kader
 • De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
 • Regels voor samenvoegen en splitsen van partijen grond en bagger
 • Regels voor ontwateren en rijpen van baggerspecie
 • Handhaving
 • Casuïstiek

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?