Participatie en Omgevingswet

Krijg grip op het zinvol betrekken van de omgeving onder de Omgevingswet

In de Omgevingswet speelt participatie een essentiële rol. De wet biedt ruimte voor initiatiefnemers, maar legt ook plichten bij hen neer. Participatie, het betrekken van de omgeving bij planontwikkeling, is er daar één van.

 • Rollen initiatiefnemer, omgeving en overheid
 • Betere plannen en meer draagvlak
 • Kwaliteitsborging van interactie
 • Praktijkcasus

Inhoud

Het tijdig betrekken van belanghebbenden door initiatiefnemers en gemeenten levert betere plannen en meer draagvlak op. Participatie is volgens de Omgevingswet maatwerk. Hoe organiseer je dan betekenisvolle participatie? Hoe ga je om met verschillen in kennisniveau? Hoe breng je tegenstrijdige belangen in balans? Hoe zorg je voor eenduidige uitkomsten als meer mensen meepraten? En wat is daarbij de rol van de initiatiefnemer, de omgeving en de overheid?

De cursus geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen. We benaderen participatie vanuit de verschillende rollen die betrokken partijen onder de nieuwe wet hebben. En we bieden de gelegenheid de inzichten toe te passen op een eigen casus. Daarmee kun je participatie nu al succesvol inzetten in jouw projecten.

Voor wie

De cursus is bestemd voor zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden. Het integrale karakter van de Omgevingswet maakt de cursus interessant voor iedereen die met de Omgevingswet te maken krijgt: initiatiefnemers en belangenvertegenwoordigers, beleidsontwikkelaars en -medewerkers, omgevingsmanagers en communicatie­professionals, zakelijke adviseurs en bestuursassistenten als ook bestuurders en politici.

Docent

 • drs. G.B. (Gerwin) Gabry is programmadirecteur Omgevingswet bij KuiperCompagnons in Rotterdam.
 • E. (Eric) Vink is senior adviseur bij Awareness in Den Haag.

Programma

 • Participatie als maatschappelijke trend
 • Participatie in de Omgevingswet
 • Juridische verankering
 • Participatie als gezamenlijke opgave
 • Rollen en taakverdeling
 • Participatie als ontwikkeltool
 • Instrumenten voor participatie: van social media tot
  pop-up-event
 • Workshop: participatie in de praktijk

“Zeer prettige en kundige docenten.”

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?