Opzet en gevolgen Omgevingswet

Opzet Omgevingswet en gevolgen voor medewerkers en organisatie

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vereenvoudigt de regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Ook biedt de wet meer ruimte voor initiatiefnemers en geeft het lokale besturen meer ruimte voor maatwerk. Maar de Omgevingswet is meer dan alleen een wetswijziging. De nieuwe wet heeft ook grote gevolgen voor jouw manier van werken en de inrichting van jouw organisatie.

 • Doelstellingen Omgevingswet
 • Systematiek omgevingswet en uitvoeringsbesluiten
 • Inzicht in de gevolgen voor uw werkzaamheden en organisatie
 • Impact op bestaande afdelingen en teams

Inhoud

De insteek van de cursus is vooral om bewustzijn te creëren over de komst van de Omgevingswet en de gevolgen hiervan voor de medewerkers en de organisatie: een andere benadering en een andere manier van werken. Tijdens het ochtenddeel van de cursus Opzet en gevolgen Omgevingswet komt de stand van zaken van het wetgevingstraject aan bod en wordt de Omgevingswet, de vier AMvB’s en de bijbehorende invoeringswetgeving behandeld. Daarbij zal zo veel mogelijk een vergelijking worden gemaakt tussen de nieuwe Omgevingswet en de nu geldende wet- en regelgeving, om een goed beeld te geven van de wijzigingen.

De Omgevingswet is echter meer dan alleen een wetswijzing. De wet vraagt om een andere manier van werken die initiatieven uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen. Van medewerkers van overheden wordt gevraagd over de muren van eigen taken te kijken. En ook om eerder experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen bij het proces te betrekken. Daarom geeft het middagdeel van de cursus inzicht in de uitdagingen die de Omgevingswet gaat ­geven voor bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie en omgevingsdiensten en wat voor impact dat kan hebben op de medewerkers, afdelingen en teams.

Het programma wordt uitgevoerd door twee docenten. Beide docenten kijken vanuit hun eigen specialisme naar de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor jouw werk en organisatie.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten die inzicht willen verkrijgen in de gevolgen van de Omgevingswet. Denk daarbij niet alleen aan vergunningverleners, beleidsmedewerkers, juristen, toezichthouders, programmamanagers, implementatiemanagers, projectleiders Omgevingswet, maar ook aan raadsleden, burgemeesters en wethouders. De cursus is ook geschikt voor adviesbureaus en initiatiefnemers die meer inzicht willen in de gevolgen van de wet voor de ambtelijke organisatie.

Het programma

 • Doelstelling van de Omgevingswet
 • De systematiek en de nieuwe regels en instrumenten
 • De werking van het belangrijkste instrumenten, waaronder vooral het omgevingsplan
 • Het overgangsrecht
 • Gevolgen voor jouw werkzaamheden
 • Doorkijk naar de mogelijke gevolgen voor de organisatie
 • Impact op de bestaande afdelingen en teams

Docenten

drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden is advocaat bij Source.law te Amsterdam.

H. (Herbert) Dekkers is verantwoordelijk voor strategie, beleid en richting bij Omgevingsdienst IJmond en voorzitter van het vakberaad VTH van Omgevingsdienst NL

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?