Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Opslag partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen

Verantwoordelijkheden en regels overzichtelijk op een rij
  • Het kader
  • De praktijkvoorbeelden
  • De leerpunten uit het rapport van de Inspectie

Beschrijving

Veel organisaties, zowel bedrijven als overheden, houden zich bedrijfsmatig of op projectbasis bezig met het opslaan, samenvoegen en/of splitsen van partijen grond en bagger. Vrijgekomen grond of bagger kan niet altijd rechtstreeks op de toepassingslocatie worden toegepast. Het materiaal wordt dan tijdelijk opgeslagen. De opslag van grond en bagger is aan regels gebonden. Bij de opslag wordt duidelijk onderscheid gemaakt in opslag binnen een inrichting en opslag buiten een inrichting.

Als de opslag plaatsvindt binnen een inrichting is het omgevingsrecht van toepassing. De kwaliteit van het opgeslagen materiaal bepaalt of en welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen moeten worden. Voor opslag van grond en bagger buiten een inrichting is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Als de kwaliteit van de opgeslagen partij gelijk of beter is aan de kwaliteit van de “ontvangende bodem” en voorafgaat aan een nuttige toepassing conform de handelingen genoemd in artikel 35 van het Bbk, mag deze tijdelijk worden opgeslagen. Maar hoe werkt het stelsel precies? En waar op te letten?

Inhoud
Na deze cursus bent u inhoudelijk goed op de hoogte van de meest relevante en recente regels.  Bij elk cursusblok kunt u uw eigen ervaring(en) inbrengen, worden de keuzes uitgelegd en wordt verwezen naar praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

  • Handhavers Bbk (waaronder Kwalibo)
  • Werknemers van grondbanken, grondmanagers en depotbeheerders ook van gemeenten en waterschappen
  • Uitvoerende overheden (onder andere gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen  en provincies)
  • Projectleiders en medewerkers van aannemers in de GWW
  • Projectleiders en adviseurs van adviesbureaus