Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Praktische toepassing van de vernieuwde versie PGS 15
  • Nieuwste versie PGS 15 september 2016
  • ADR en gevarenklassen
  • Compartimentering
  • Toepassing bij vergunningverlening
  • Relaties met milieu-, arbo- en bouwregelgeving

Beschrijving

Aanleiding
Het niet kennen van de wettelijke voorschriften rond opslag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot een ramp. Iedereen op de werkvloer en bij toezichthoudende instanties dient op de hoogte te zijn van de regelgeving, de PGS 15.

Inhoud
De cursus biedt inzicht in alle wettelijke verplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de nieuwste eisen daarvoor, zoals verwoord in de PGS 15. De cursus is gericht op overheidsmensen die de controle en toezicht verzorgen van de opslagen. Daarbij wordt het accent gelegd op de opslagen onder de 10 ton en de opslag van spuitbussen en gasflessen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor:

  • Werknemers van bedrijven waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt
  • Handhavers en vergunningverleners milieu van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies
  • Medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, brandweer en adviesbureaus