Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Praktische toepassing van de vernieuwde versie PGS 15

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Op basis van eerdere ervaringen en de nieuwste stand der techniek (voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen) is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd.

 • Nieuwste versie PGS 15
 • ADR en gevarenklassen
 • Relaties met milieu-, arbo- en bouwregelgeving

Inhoud

Met de actualisatie van de PGS 15 is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.

De cursus biedt inzicht in alle wettelijke verplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de nieuwste eisen daarvoor, zoals verwoord in de PGS 15. Daarbij wordt het accent gelegd op de opslagen onder de 10 ton en de opslag van spuitbussen en gasflessen.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor:

 • Werknemers van bedrijven waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt
 • Handhavers en vergunningverleners milieu van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies
 • Medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, brandweer en adviesbureaus

Docent

 • ing. M.J. (Mark) van Leeuwen is werkzaam bij MVL advisering in Maassluis.

Programma

Inleiding

 • Relaties met mileu-, arbo- en bouwregelgeving
 • Opbouw en systematiek PGS 15
 • Structuur ADR en classificatie gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Herkennen

Deel I

 • Verpakkingen en stofscheiding (met casuïstiek)
 • PGS15 en de vergunning/ het Activiteitenbesluit
 • Reikwijdte PGS15
 • Werkvoorraad
 • Eisen aan de opslagplaats/ brandwerendheid (WBDBO)
 • Compartimenten

Deel II

 • Tijdelijke opslag
 • Containers
 • Overige opgeslagen stoffen zoals gasflessen, spuitbussen en peroxiden

Deel III

 • Opslag >10 ton
  • Eisen aan opslagen groter dan 10.000 kg
  • Tijdelijke opslag
  • Bepalen van het beschermingsniveau
  • Berekening van het product- en bluswateropvang
  • Uitgangspuntendocument (UPD)
  • Aandachtspunten bij het handhaven van opslagplaatsen >10 ton
 • Bevi en Brzo2015 in relatie tot PGS 15

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?