Onteigening

Het actuele onteigeningsrecht in samenhang met andere wettelijke instrumenten

Zonder de mogelijkheid van onteigening is ruimtelijke inrichting van overheidswege nauwelijks voor te stellen. Onteigening is echter niet altijd mogelijk. De Onteigeningswet uit 1851 biedt een diversiteit aan grondslagen voor het gedwongen moeten afstaan van grond aan de overheid. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van een bestemmingsplan, projectbesluit of bouwplan in het belang van de volkshuisvesting.

De mogelijkheden om te onteigenen zijn echter verruimd, bijvoorbeeld onteigening op basis van een projectbesluit.

 • Toepassing Handreiking Administratieve onteigeningsprocedure
 • Gerechtelijke procedure en schadeloosstelling
 • Inclusief Aanvullingswet Grondeigendom

Inhoud

De mogelijkheden om te onteigenen zijn nu verruimd, bijvoorbeeld als het om onteigening op basis van een projectbesluit gaat. Daarnaast is de jurisprudentie verder verfijnd. Enerzijds betreft het beslissingen van de Kroon inzake de goedkeuring van onteigeningsplannen. Anderzijds uitspraken van de Hoge Raad over de onteigeningstitel en inzake schadeloosstelling. Ook blikken we in de cursus vooruit op de Aanvullingswet Grondeigendom.

De cursus Onteigening geeft een compleet en actueel beeld van mogelijkheden en beperkingen van het onteigeninginstrument. In deze cursus wordt ook aandacht besteed aan de Wet voorkeursrecht gemeenten. Niet alleen omdat de doelstellingen van de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten in elkaars verlengde liggen, maar zeker ook omdat de waardebepalingsystemen in beide wetten parallel lopen. Daarnaast worden de vormen van kostenverhaal van gemeenten op hoofdlijnen aangegeven en de betekenis van onteigening daarvoor.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor:

 • Bestuurders en ambtenaren van gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen, provincie en Rijk.
 • Medewerkers van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
 • Adviseurs, advocaten, notarissen, makelaars en taxateurs.

Cursusdagen

Neem contact op met onze studieadviseur

Programma

Dag 1

 • Onteigeningsrecht
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • De administratieve onteigeningsprocedure

 

Dag 2

 • Zelfrealisatierecht grondeigenaren
 • Onteigening en kostenverhaal
 • Gerechtelijke procedure en schadeloosstelling

Docenten

 • mr. P.H. (Pieter) Revermann, directeur Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum B.V, Amsterdam.
 • drs. E.J.A. van der Boom is zelfstandig adviseur bij Van der Boom Advies te Monster.
 • W.J.E. (Willem) van der Werf is partner advocaat bij Van der Feltz Advocaten in ‘s Gravenhage.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?