Omgevingswet voor bouw en projectontwikkelaars

Mogelijkheden en risico's van de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en zorgt voor een ingrijpende wijziging van het recht voor de fysieke leefomgeving waarbij meer onderwerpen op een decentraal niveau worden geregeld.

  • Speciaal voor bouw- en projectontwikkelaars
  • Leer meer over de mogelijkheden
  • Krijg grip op de kansen en risico’s

Inhoud

Tijdens deze cursus leer je welke nieuwe mogelijkheden de Omgevingswet biedt, maar ook hoe je met risico’s uit de Omgevingswet om kunt gaan. Zo beschik je over de juiste kennis om je projecten onder de Omgevingswet uit te voeren. In de cursus behandelen we de Omgevingswet vanuit het perspectief van bouwers en projectontwikkelaars. Dat doen we aan de hand van drie stappen: eerst behandelen we kort de huidige situatie onder de Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarna bespreken we de mogelijkheden onder de Crisis- en herstelwet. Als derde bespreken we de uitgangspunten, centrale begrippen en instrumenten van de Omgevingswet. In al deze drie stappen staat de vraag centraal: waar liggen de kansen en risico’s? We sluiten de cursus af met een casus om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor projectontwikkelaars, projectleiders, medewerkers van bouwondernemingen en andere markt­partijen die meer willen weten over de mogelijkheden die de Omgevingswet en het huidige omgevingsrecht nu al bieden voor hun plannen en projecten.

Het programma

  • De Omgevingswet in vogelvlucht
  • Verschillen oude stelsel
  • Uitgangspunten
  • Instrumenten
  • Kernbegrippen
  • Participatie
  • Casus: Oefenen met de Omgevingswet

Docenten

mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden is advocaat bij Source.law te Amsterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?