Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Omgevingswet voor bouw en projectontwikkelaars

Mogelijkheden en risico's van de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en zorgt voor een ingrijpende wijziging van het recht voor de fysieke leefomgeving waarbij meer onderwerpen op een decentraal niveau worden geregeld. Tijdens deze cursus leert u welke nieuwe mogelijkheden de Omgevingswet biedt, maar ook hoe u met risico’s uit de Omgevingswet om kunt gaan. Zo beschikt u over de juiste kennis om uw projecten onder de Omgevingswet uit te voeren.

 • Speciaal voor bouw & projectontwikkeling
 • Leer meer over de mogelijkheden
 • Krijg grip op de kansen en risico's

Inhoud

In de cursus behandelen we de Omgevingswet vanuit het perspectief van bouwers en projectontwikkelaars. Dat doen we aan de hand van drie stappen: eerst behandelen we kort de huidige situatie onder de Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarna bespreken we de mogelijkheden onder de Crisis- en herstelwet. Als derde bespreken we de uitgangspunten, centrale begrippen en instrumenten van de Omgevingswet. In al deze drie stappen staat de vraag centraal: waar liggen de kansen en risico’s? We sluiten de cursus af met een casus om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor projectontwikkelaars, projectleiders, medewerkers van bouwondernemingen en andere marktpartijen die meer willen weten over de mogelijkheden die de Omgevingswet en het huidige omgevingsrecht nu al bieden voor hun plannen en projecten.

Het programma

Omgevingsrecht in vogelvlucht

 • Huidig wettelijk kader (Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Crisis- en herstelwet)
 • Doel en uitgangspunten
 • Centrale begrippen
 • Instrumenten
 • Besluitvorming, bevoegd gezag en procedures
 • Omgevingsvergunning

Omgevingswet

 • Doel en uitgangspunten
 • Centrale begrippen
 • Instrumenten
 • Besluitvorming, bevoegd gezag en procedures
 • Omgevingsvergunning
 • Participatie

Casus

 • Oefenen met de Omgevingswet

Docenten

mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden is advocaat bij Source te Amsterdam

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?