Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Cursus Omgevingsplan

Mogelijkheden en vereisten van het Omgevingsplan

Alle gemeenten kennen straks op basis van de Omgevingswet één omgevingsplan. Het omgevingsplan biedt meer mogelijkheden dan het bestemmingsplan en omvat alle gemeentelijke regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Zo biedt het omgevingsplan de gemeente meer flexibiliteit en afwegingsruimte en geeft het de mogelijkheid om integraal naar een gebied te kijken in plaats van sectoraal.

 • Concrete voorbeelden
 • Handvatten voor opstellen van een omgevingsplan
 • Visievorming
 • Leren van bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Inhoud

Hoe dat precies in zijn werk gaat leert u tijdens deze cursus. Aan de hand van de wettelijke regeling nemen wij met u de inhoudelijke eisen aan en mogelijkheden van het omgevingsplan door. Ook de te volgen procedurele stappen komen aan bod. Daarbij wordt steeds zoveel mogelijk gewerkt met concrete voorbeelden en geven wij handvatten hoe het opstellen van het omgevingsplan kan worden aangepakt. Dit verhoogt het begrip en biedt inspiratie voor nog op te stellen omgevingsplannen. Ook putten we uitgebreid uit de reeds opgedane ervaringen met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. De Omgevingswet en het omgevingsplan vragen daarnaast om een andere denkwijze. Om die reden is het van belang om op tijd zoveel mogelijk vertrouwd te raken met die andere denkwijze. Daarom worden tijdens de cursus regelmatig discussievragen gesteld om zo de visievorming over het omgevingsplan te prikkelen.

De cursus is praktisch en direct toepasbaar. U leert de mogelijkheden van het omgevingsplan kennen, zowel inhoudelijk als procesmatig. De theorie wordt op een zo praktisch mogelijke manier gepresenteerd aan de hand van concrete voorbeelden. U leert de mogelijkheden van het omgevingsplan te vertalen naar de specifieke wensen voor een gebied. Ook wordt u zoveel mogelijk deelgenoot gemaakt van de tot nu toe geleerde waardevolle lessen met het opstellen van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op basis van de Crisis en herstelwet.

Voor wie

De cursus is opgezet voor mensen die ervaring hebben met het bestemmingsplan en willen weten wat er met het omgevingsplan gaat veranderen. De cursus is met name bestemd voor:

 • Medewerkers van overheden en adviesbureaus die in de toekomst omgevingsplannen opstellen, toetsen of maken zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht.

Het programma

 • Hoe kan een omgevingsplan eruit zien?
 • Omgevingswet in vogelvlucht (inclusief kerninstrumenten)
 • (Juridisch) kader omgevingsplan
 • Opbouw omgevingsplan
 • Soorten regels (functies en activiteiten)
 • Aanpak opstellen omgevingsplan: welke mogelijkheden uit het omgevingsplan wil de gemeente benutten?
 • Leren van bestemmingsplannen verbrede reikwijdte
 • Staalkaarten VNG

Docenten

 • mr. L. (Lukas) Baars is jurist omgevingsrecht bij Rho adviseurs BV te Rotterdam.
 • J. (Jasmijn) van Tilburg senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening bij BRO adviseurs te Boxtel.

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?