Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen

Grijze, groene en blauwe thema’s bij het maken en toetsen van bestemmingsplannen

Het omgevingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes wat betreft de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat beleid en regelgeving bij het maken van een omgevingsplan betrokken moeten worden.

 • Alle relevante thema’s in het omgevingsplan
 • Actuele jurisprudentie
 • Jouw plannen klaar voor de Raad van State
 • Wat wordt in de Omgevingswet gevraagd?

Inhoud

De afstemming en het goed inpassen van de diverse thema’s in het omgevingsplan is een complexe opgave. Bij het opstellen van een omgevingsplan moet rekening gehouden worden met cultuurhistorie, soorten- en gebiedsbescherming, waterbelangen en milieubelangen, zoals geluid, externe veiligheid, geur, luchtkwaliteit, bodem en water. Daarnaast moet men rekening houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

Deze cursus geeft inzicht in wat je kunt doen om te zorgen dat jouw ruimtelijke plannen de toets van de Raad van State doorstaat. We kijken naar wat in de Omgevingswet gevraagd wordt. In deze cursus wordt ingegaan op de inhoud van diverse relevante wet- en beleidsontwikkelingen en jurisprudentie. Ook behandelen we de methoden en instrumenten voor het vastleggen van inhoudelijke thema’s in ruimtelijke plannen en de uitvoeringsaspecten. In de cursus komen veel praktijkvoorbeelden aan bod: hoe implementeer je de thema’s in proces en plan?

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor degenen die reeds ervaring met en kennis van bestemmingsplannen hebben. Zoals bijvoorbeeld medewerkers van overheden die bestemmingsplannen hebben opgesteld, toetsen of maken zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht. Ook geschikt voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Volgen binnenkort

Programma

 • Inleiding op de cursus
 • Milieuthema’s in het omgevingsplan
 • Bedrijven en milieuzonering
 • Water in het omgevingsplan
 • Natuurwetgeving in het omgevingsplan
 • Archeologie in het omgevingsplan
 • Beeldkwaliteitsplan en welstandstoets in relatie tot het omgevingsplan

Docenten

 • ir. E.H.J.M. (Ernest) de Groot is senior adviseur ruimtelijke ordening en landschap bij gemeente Uden en lid van het dagelijks bestuur bij Waterschap Aa en Maas.
 • drs. H.L.M. (Ria) Berkvens is adviseur archeologie en erfgoed bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven.
 • ing. L. (Luc) Bruinsma is senior ecoloog bij Tauw in Deventer.
 • ing. T. (Tom) Seebregts is adviseur bij UrbiTom in Den Bosch.
 • mr. drs. Y.L.M. (Yvonne) van Liebergen is juridisch adviseur bij BRO in Boxtel.

“Goede verzorgde cursus waarbij het met name erg prettig is dat er verschillende vakdocenten met veel praktijkervaring aan mee werken.”

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?