Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen

Grijze, groene en blauw thema’s bij het maken en toetsen van bestemmingsplannen
 • Alle relevante thema’s
 • Actuele jurisprudentie
 • Uw plannen klaar voor de Raad van State
 • Vooruitblik: wat wordt straks in de Omgevingswet gevraagd?

Beschrijving

Het bestemmingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes met ruimtelijke consequenties. Dit integrale kade wordt in de komende Omgevingswet nog sterker benadrukt. Dit betekent dat beleid en regelgeving bij het maken van een bestemmingsplan betrokken moeten worden. De afstemming en het goed inpassen van de diverse thema’s in het bestemmingsplan wordt steeds complexer.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet in toenemende mate rekening gehouden moet worden met diverse landschapsbelangen (archeologie en cultuurhistorie), natuurbelangen (gebieden en soorten), waterbelangen (waterkering, watersysteem, waterketen) en milieubelangen (geluid, externe veiligheid, geur/stank, luchtkwaliteit, bodem en water). Daarnaast moet men op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg rekening houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

Steeds vaker stranden plannen echter bij de Raad van State op deze omgevingsaspecten. Deze cursus geeft u inzicht in wat u kunt doe om te zorgen dat uw ruimtelijke plannen de toets van de Raad van State doorstaat. Ook wordt vooruitgekeken naar wat straks in de Omgevingswet gevraagd wordt.

Inhoud
In deze cursus wordt ingegaan op:

 • De inhoud van diverse relevante wet- en beleidsontwikkelingen
 • Actuele jurisprudentie
 • Vooruitblik: hoe worden deze aspecten in de Omgevingswet geregeld
 • Methoden en instrumenten voor het vastleggen van inhoudelijke thema’s in het bestemmingsplan
 • Uitvoeringsaspecten (wat zijn harde en minder harde thema's)
 • Praktijkvoorbeelden: hoe implementeert u de thema’s in mijn proces en plan?

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor degenen die reeds ervaring met en kennis van bestemmingsplannen hebben:

 • Medewerkers van overheden die bestemmingsplannen opstellen, toetsen of maken zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht
 • Medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars