Basis Natuurwetgeving: gebiedsbescherming (online)

Rekening houden met gebiedsbescherming bij ruimtelijke plannen en vergunningen

Als in de buurt van een natuurgebied ruimtelijke ingrepen gaan plaatsvinden, dan moeten dit natuurgebied daar geen negatieve gevolgen van ondervinden. Dit luistert nauw: om geen vertraging op te lopen in plannen of projecten is het belangrijk goed en gedegen onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen.

  • Gebiedsbescherming in de Wet Natuurbescherming
  • Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland
  • Passende beoordeling
  • Wet natuurbescherming en Aanvullingswet natuur

Inhoud

Bij elk project op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur komt de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving om de hoek kijken. Problemen tijdens de uitvoering van projecten voorkom je door al bij de planvorming rekening te houden met de wetgeving rond gebiedsbescherming.

De cursus Basis Natuurwetgeving: gebiedsbescherming gaat over gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming. We behandelen de verschillende soorten beschermde gebieden in Nederland, zoals de Natura 2000-gebieden en hoe we juridisch goed rekening kunnen houden met deze gebieden. We kijken ook vooruit hoe de gebiedsbescherming straks in de Omgevingswet wordt opgenomen. Tijdens de cursus leer je waar je rekening mee houdt bij het opstellen van plannen of bij het verlenen van vergunningen. Maar ook hoe een plan door kan gaan ondanks de aanwezige natuurwaarden.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Het programma

  • Inleiding Wet Natuurbescherming
  • Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming
  • Soorten beschermde gebieden
  • Passende beoordeling
  • Gebiedsbescherming: de gemeentelijke praktijk
  • Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet

Docenten

mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?