Basiscursus Milieuregelgeving (online)

Inzicht in de de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit

Een voorbeeld: een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en lawaai. Moet het bedrijf hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen?

 • Overzicht van de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit
 • Wat gaat er straks veranderen in de Omgevingswet?
 • Vergunningverlening
 • Algemene regels

Inhoud

Milieubescherming is een taak van de overheid. Het milieurecht is een verzameling van wetten en regels die het leefmilieu moeten beschermen. De Wet milieubeheer (Wm) is tot 2021 de belangrijkste milieuwet en gaat vanaf 2021 op in de Omgevingswet.

De cursus Basis Milieuregelgeving geeft inzicht in de Wet Milieubeheer en de uitvoeringsbesluiten nu en straks onder de Omgevingswet. De juridische kaders staan centraal. Na het afronden van deze cursus ken je de hoofdlijnen van het stelsel van milieurecht, de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht en het Europese milieurecht. Je hebt ook inzicht in hoe de milieuwetgeving in de Omgevingswet geregeld is.

Voor wie

De Basis Milieuregelgeving is bedoeld voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten over de juridische aspecten van het milieubeleid. De cursus is ook interessant voor (beginnende) medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren en leden van interdisciplinaire projectteams.

Cursusdata

Najaar 2020

 • 23 september
 • 24 september

Het programma

Inleiding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm)

 • Hoofdstukken
 • Plannen en eisen
 • Procedures, handhaving en rechtsbescherming

Vergunningverlening voor inrichtingen (Wabo en Wm)

 • Begrip “inrichting”
 • Soorten aanvragen
 • Bevoegd gezag

Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

 • Overzicht AMvB’s
 • Activiteitenbesluit
 • De melding

Docenten

Docent

mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat ruimtelijk bestuursrecht bij Wannink Advocatuur in Berlicum, voorzitter van commissies bezwaar en beroep bij verschillende gemeenten en lid van de redactie van het tijdschrift Praktisch Bestuursrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?