Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Milieuregelgeving voor vergunningverleners bouw

In kort tijdsbestek volledig up-to-date op het gebied van milieuregelgeving

Door veranderingen in het omgevingsrecht wordt tegenwoordig meer parate kennis van de vergunningverlener bouw verwacht. Ook wordt vaker de samenwerking gezocht met de milieu vergunningverleners. Het onderdeel milieu is vaak een onbekend terrein voor de omgeving vergunningverleners bouw, waardoor de communicatie onderling stokt. In deze cursus wordt in één dag inzicht geboden in het systeem van milieuregelgeving.

 • Speciaal voor omgeving vergunningverleners bouw
 • Alle milieuregelgeving in relatie tot de Wabo
 • Algemene milieuregels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit)

Inhoud

Deze cursus behandelt de meest relevante regelgeving, waaronder de Wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de andere relevante milieuwetten en dit allemaal in relatie tot de Wabo. Essentieel voor omgevingvergunningverleners bouw!

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor de omgevingsvergunningsverlener met een bouwachtergrond.

Docent

 • dr. E.J. (Evert) de Valk is directeur bij De Valk, opleiding, advisering en onderzoek omgevingsrecht in Utrecht.

Programma

Inleiding op de cursus

 • Systematiek milieurecht en -wetgeving
 • Betekenis van milieurechtspraak
 • Plaats Wabo in milieurecht
 • Wet milieubeheer op hoofdlijnen (diverse hoofdstukken)
 • Overige relevante milieuwetten (o.a. Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet bodembescherming en meer)

Milieuvergunningverlening voor inrichtingen

 • Begrippen zoals ‘inrichting’, relatie met ‘bouwwerk’
 • Vergunningplicht
 • Soorten milieuvergunningen
 • Bevoegd gezag

Milieuvergunningverlening voor inrichtingen (vervolg)

 • Vooroverleg en aanvraag
 • Afstemming met andere aanvragen
 • Behandeling van aanvraag
 • Toetsingskader (wettelijk en buitenwettelijk) en beoordeling
 • Inhoud en gelding van de milieuvergunning (voorschriften)

Algemene milieuregels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit)

 • Modernisering stelsel van algemene milieuregels voor inrichtingen
 • Overzicht van 8.40-AMvB’s
 • Meldingsplicht (art. 8.41 Wm)
 • Maatwerkvoorschriften
 • Afstemming omgevingsvergunning met meldingenstelsel (art. 8.41a Wm)

Milieuhandhaving (facultatief)

 • Instrumenten
 • Handhavingsstructuur en –cultuur
 • Gedogen

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?